Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza, czyli rozpoznanie, dotyczy to nie tylko czynnika chorobowego (somatycznego, psychicznego) tudzież jaki posiadany potencjał (np. w miejscu pracy) reprezentuje badana jednostka.

Diagnoza psychologiczna może być krzywdząca dla pacjenta? Owszem, jeśli robi to psycholog z dyplomem, który np. nie przestrzega zasad etycznych.

Dla studentów z psychologii realizujemy różne projekty związane z diagnozą psychologiczną. W tym obszarze przygotowujemy prace z: psychoonkologii, psychosomatyki, psychopatologii, środowiska pracy itp.

Co możemy diagnozować ? Największe zainteresowanie budzi istota samej osobowości, tj. jej typologa. Możemy tutaj wymienić m.in.: osobowość psychopatyczną, paranoidalną, narcystyczną, dysocjacyjną, depresyjną itd. Nie należy takie zapominać o miejscu pracy. Jedną z technik diagnozy jest wywiad psychologiczny.