Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza, czyli rozpoznanie, dotyczy to nie tylko czynnika chorobowego (somatycznego, psychicznego) tudzież jaki posiadany potencjał (np. w miejscu pracy) reprezentuje badana jednostka.

Dla studentów z psychologii realizujemy różne projekty związane z diagnozą psychologiczną. W tym obszarze przygotowujemy prace z:

  • psychoonkologii,
  • psychosomatyki,
  • psychopatologii,
  • środowiska pracy,
  • neuropsychologii,
  • z wykorzystaniem Skali Inteligenci Wechslera, APIS, OMNIBUS, RAVEN, BENTONA.
  • z wykorzystaniem narzędzi mierzących temperament (FCZ-KT (R)), osobowość (NEO-PI-R), stres itp.

Co możemy diagnozować ? Największe zainteresowanie budzi istota samej osobowości, tj. jej typologa. Możemy tutaj wymienić m.in.: osobowość psychopatyczną, paranoidalną, narcystyczną, dysocjacyjną, depresyjną itd. Nie należy takie zapominać o miejscu pracy. Jedną z technik diagnozy jest wywiad psychologiczny.

Ze wszystkich diagnoz kładziemy największy nacisk na diagnostykę różnicową w neurologii i rehabilitacji neuropsychologicznej. Ustawicznie podnosimy jakość usług z diagnostyki neuropsychologicznej wywołanej m.in. przez zaburzenia świadomości, zaburzenia snu, zaburzenia mowy, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzeń napadowych, zaburzeń przebiegu ruchu, zaburzenia potencji itd.