Regulamin

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 • Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 • Zajmujemy się świadczeniem usług edukacyjnych, takimi jak konsultacje przy pomocy w pisaniu prac dyplomowych, redagowaniem tekstów, udzielaniem korepetycji, a także prowadzeniem szkoleń przy pisaniu prac dyplomowych; takich jak prace inżynierskie, licencjackie czy magisterskie. Niniejsze przygotowane przez nas opracowania, które stanowią prace wzorcowe, mogą być wykorzystane, wyłącznie w sposób który nie narusza Art. 272 KK, tudzież przepisów Prawa Autorskiego. Tomasz Kajzer nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów, które sama przygotowała.
 • Nasza firma gwarantuje klientowi całkowitą anonimowość.
 • Niniejszy regulamin reguluje warunki oraz zasady korzystania z internetowego serwisu www.pisanieprac-psychologia.pl, zwanego Serwisem, a także świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 • Administratorem i właścicielem Serwisu jest Tomasz Kajzer
 • Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

II. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 • Odbiór i przyjmowanie kolejnych części zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej. Na prośbę klienta możliwy jest kontakt osobisty.
 • Na życzenie Zamawiającego, Serwis może zawrzeć umowę w formie pisemnej.
 • Jakiekolwiek zmiany, wprowadzone przez Zleceniodawcę, muszą być potwierdzone drogą mailową na wskazany adres: biuro@zeus.info.pl.
 • Wykonanie zlecenia realizowane jest w terminie, który został ustalony między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą.

III. REKLAMACJE

 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, po otrzymaniu wiadomości na wskazany wyżej adres mailowy, nie później niż 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku.
 • Poprawki do prac wzorcowych przyjmowane są w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu wysłania pracy w całości na wskazany adres Zleceniodawcy. Po tym terminie koszta związane z poprawkami ustalane są indywidualnie. Dodatkowo Serwis zastrzega sobie, iż po upływie 5 dni roboczych od momentu wysłania pracy, drogą elektroniczną, ma prawo odmowy realizacji poprawek, bez podania przyczyny.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ewentualne spory, które powstały, w pierwszej kolejności rozstrzygane drogą polubowną.
 • Korzystanie z portalu http://pisanieprac-psychologia.pl oznacza akceptację regulaminu. Wykonywane przez nas pomoce dydaktyczne mogą wyłącznie być wykorzystane, w sposób który nie narusza Art.272 KK a także przepisów Prawa Autorskiego. Portal pisanieprac-psychologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania.
 • Zastrzegamy, że sporządzone przez nasz Serwis, szkice naukowe są wyłącznie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych PRAC i mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Serwis nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas tekstów naukowych. Należy przestrzegać obowiązujące przepisy Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.