Testy psychologiczne

Studia z psychologii dały mi wiele do myślenia, szczególnie o tym, jak mam postrzegać informacje z różnych źródeł i jak oceniać jej zawartość merytoryczną, szczególnie jeśli chodzi o zachowanie człowieka. Dobrze pamiętam, jak prowadzący wykład dał nam do zrozumienia, że psychologia zobowiązuje do zachowania pewnych standardów, np. unikać stereotypowego myślenia i wyjść poza schemat poznawczy. To mnie zmotywowało do tego, abym konstruktywnie i krytycznie oceniać przejawy manipulacji np. w prasie, gdzie zawarte są pseudo testy.

Dla przeciętnego człowieka, który czyta regularnie kolorowe czasopisma, staje się jasne, że treść przedstawiona w artykułach daje społeczny dowód słuszności, autorytet. Są to bez wątpienia techniki manipulacyjne które wpływają na nasz światopogląd i de facto zachowanie.

Test jest narzędziem pomiarowym  i jak każde narzędzie tego typu może dostarczać użytecznych wyników. I podobnie jak w przypadku każdego narzędzia pomiarowego, posługiwanie się złym testem prowadzić musi prowadzić do błędnych, a także szkodliwych społecznie decyzji.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA)  „test psychologiczny jest specyficzną procedurą diagnozowania. Może on być zbiorem  zadań lub pytań, które – w standardowych warunkach  – mają wywołać określone rodzaje zachowań i  dostarczyć wyników o pożądanych właściwościach psychometrycznych, tj. posiadających wysoką rzetelność i wysoką trafność”.

Profesjonalne testy psychologiczne są dostępne tylko dla psychologów (w większości). Porównał bym to do pozwolenia na broń, testy są reglamentowane, dostają je tylko te osoby (mają sposobność zakupu), które mają odpowiednie kwalifikacje.

Zamierzeniem autora jest próba systematyzacji dostępnych narzędzi badawczych z psychologii aby ułatwić wybór odpowiedniego narzędzia do pracy dyplomowej. (Dostępny będzie wyłącznie opis narzędzia, jego krótka charakterystyka i podskale jakie dany test psychologiczny zawiera).