Funkcje poznawcze

Ogólnie, narzędzia można nabyć w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, lub za zgodą autora testu (tzw. narzędzia badawcze wydziałowe)

Test d2, autorstwa  R. Brickenkampa (1962), polska adaptacja E. R. Dajek (2012). Test d2 to metoda niewerbalna do badania poziom uwagi i zdolności koncentracji.

źródło:

Dajek, E. R. (2012). Polska standaryzacja testu D2 do badania uwagi R. Brickenkampa. Warszawa: Wydawnictwo Erda

Brickenkamp, R. (2012). Test d2. Test badania uwagi. Podręcznik (tłumaczenie i opracowanie: E. Dajek, P. Tucholski). Warszawa: Wydawnictwo Erda.

=================================================================================================================

Testy Uwagi i Spostrzegawczości TUS, autorstwa A. Ciechanowicz i J. Stańczak (2006).  Testy TUS to metody niewerbalne do badania poziom uwagi i spostrzegawczości.

źródło:

Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Testy Uwagi i Spostrzegawczości TUS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

=================================================================================================================