Funkcje wykonawcze

Ogólnie, narzędzia można nabyć w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, lub za zgodą autora testu (tzw. narzędzia badawcze wydziałowe)

 

Zawartość w budowie

 

Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST), autor – Robert K. Heaton (1981,1993). Zob. Heaton R. K. (1981). A manual for the Wisconsin Card Sorting Test. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Heaton R. K. (1993). Wisconsin card sorting test: Computer version 2. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Polska adaptacja opiera się na pełnej wersji z 1993 r, zob. Jaworska A. (2002). Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Test WCST służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka. Obserwuje się korelaty z wieloma strukturami mózgowymi, a w szczególności ze wszystkimi powierzchniami płatów czołowych.

 

Test Wieży Londyńskiej (Tower of London test, TOL), autor – Tim Shallice (1982). Zob. Shallice T. (1982). Specific Impairments of Planning. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 298, 199-209. Test został stworzony z myślą o wykrywaniu zaburzeń neuropsychologicznych w wyniku uszkodzeń płatów czołowych mózgu. Należy wspomnieć, że koncepcja ta nie była oryginalna, gdyż istniał już test tego typu po nazwą Wieża Hanoi (TOH). Zestaw TOL zawiera 3 kulki, tymczasem zestaw TOH od 3 do 5 krążków. Dobrze jest też wspomnieć o teście Wieży Toronto (TOT), tutaj badany operuje 4 krążkami. Celem badania jest poznanie zdolności rozwiązywania problemów (myślenie problemowe), planowanie. Obserwuje się korelaty z lewym płatem czołowym.

 

 

Test Interferencji Nazw i Kolorów (Stroopa)

Test Fluencji Słownej

Test Łączenia Punktów

Behawioralny Test do Badania Zespołu Dysfunkcji Wykonawczej

Skala Oceny Funkcji Wykonawczych opracowana przez Delisa i Kaplan