Kompetencje

Ogólnie, narzędzia można nabyć w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, lub za zgodą autora testu (tzw. narzędzia wydziałowe)

 

Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych (ICQ-R), autorstwa D. Buhrmester, W.Furman, M.T. Wittenberg, H.T. Reis (1988), polska adaptacja M. Dawidowicz, W. Klinkosz, J. Śliwak. Kwestionariusz mierzy pięć wymiarów kompetencji interpersonalnych: 1) Inicjowanie związków; 2) Samopoznanie; 3) Asertywne zachowanie; 4) Udzielanie wsparcia emocjonalnego; 5) Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych.

Literatura:

Buhrmester, D., Furman, W., Wittenberg, M. T., Reis, H. T. (1988). Five domains of interpersonal competence in peer relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 6, 991-1008.

Górska, M. (2011). Psychometric Properties of the Polish Version of the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ-R). European Journal of Psychological Assessment, 27(3), 186-192.

Kanning, U. P. (2006). Development and validation of a Germanlanguage version of the Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ). European Journal of Psychological Assessment,
22, 43–51.

======================================================================================================================

Kwestionariusz Kompetencji Rodzicielskiej (TKR), autorstwa A. Matczak i A. Jaworowskiej (2017). Wskaźnikiem kompetencji jest wynik globalny. Dodatkowo kwestionariusz zawiera cztery wymiary kompetencji rodzicielskich, dotyczących popełniania błędów, są to: 1) Rygoryzm; 2) Permisywność; 3) Nadopiekuńczość; 4) Bezradności.

Literatura:

Matczak, A., Jaworska, A. (2017). Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

======================================================================================================================

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), autorstwa A. Matczak (2001/2007). Wskaźnikiem kompetencji jest wynik globalny. Dodatkowo kwestionariusz zawiera trzy wymiary kompetencji społecznych, są to: 1) Kompetencje potrzebne w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego; 2) Kompetencje warunkujące efektywność funkcjonowania w sytuacjach ekspozycji społecznej; 3) Kompetencje warunkujące radzenie sobie w sytuacjach wymagających asertywności.

Literatura:

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

======================================================================================================================

Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS), autorstwa A. Matczak i K. Martowska (2001/2007/2013). Kwestionariusz zawiera pięć wymiarów kompetencji: 1) Kompetencje asertywności; 2) Kompetencje kooperacyjne; 3) Kompetencje towarzyskie; 4) Zaradność społeczna; 5) Kompetencje społecznikowe.

Literatura:

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

======================================================================================================================

Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI), autorstwa Stanik (1989). Skala opiera się na koncepcji personalnego funkcjonowania osobowości, której autorem był Sullivan  (1953) i Leary (1957). Narzędzie zawiera 12 skal, są to: 1) Styl kierowniczo-autorytarny; 2) Styl podtrzymująco – przesadnie opiekuńczy; 3) Styl współpracująco -przyjacielski; 4) Styl uległo – zależny; 5) Styl wycofująco – masochistyczny; 6) Styl buntowniczo – podejrzliwy; 7) Styl agresywno – sadystyczny; 8) Styl współzawodniczo – narcystyczny; 9) Samoakceptacja; 10) Skala kłamstwa; 11)  Zaradność, względna autonomia; 12) Pesymizm, bezradność.

Literatura:

Stanik, J. M. (1980). Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Stanik, J. M. (1990). Psychologiczne mechanizmy komunikacji interpersonalnej w małżeństwie. W: J. M. Stanik (red.), Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Katowice: Wydawnictwo USI.

Stanik, J. M. (1994). Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI). Kielce: Wydawnictwo Szumacher.

======================================================================================================================

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS), autorstwa Jerry’ego S. Wigginsa (    ), polska adaptacja A. E. Sękowski, W. Klinkosz (2017). Badany profil zawiera osiem wymiarów: 1) Pewny siebie-dominujący; 2) Arogancki-wyrachowany; 3) Zimny-nieczuły; 4) Powściągliwy-introwertywny; 5) Niezdecydowany-uległy; 6) Niezarozumiały-szczery; 7) Ciepły-zgodny; 8) Towarzyski-ekstrawertywny.

Literatura:

Sękowski, A. E., Klinkosz, W. (2017). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

======================================================================================================================