Osobowość

Ogólnie, narzędzia można nabyć w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, lub za zgodą autora testu (tzw. narzędzia wydziałowe)

 

Inwentarz Osobowości NEO-FFI, autorstwa P.T. Costy i R. R. McCrae (1992), polska adaptacja B. Zawadzki, J. Stralu, P. Szczepaniak, M. Śliwińska (1998). Inwentarz mierzy pięć wymiarów osobowości, są to: 1) Neurotyczność; 2) Ekstrawersja; 3) Sumienność; 4) Otwartość na doświadczenie; 5) Ugodowość.

Literatura:

Zawadzki, B., Stralu, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2007). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

======================================================================================================================

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, autorstwa P.T. Costy i R. R. McCrae (1992), polska adaptacja J. Siuta (2006).

 

Literatura:

======================================================================================================================

Kwestionariusz Impulsywności IVE, autorstwa Eysencków (Eysenck i Eysenck, 2011), posla adaptacja A. Jaworska (2011). Kwestionariusz służy do pomiaru trzech cech osobowości, są to: 1) Impulsywność; 2) Skłonność do ryzyka; 3) Empatia.

Literatura:

Eysenck, H. J., Eysenck, S. B. G. (2011). Podręcznik do Skal Osobowości Eysencka Eysenck Personality Scales (EPS Adult). (EPS dla Dorosłych). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jaworska, A. (2011). Kwestionariusz Impulsywności IVE. Impulsywność, Skłonność do ryzyka, Empatia. Polska normalizacja. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

======================================================================================================================

Zawartość w budowie