Praca

Ogólnie, narzędzia można nabyć w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, lub za zgodą autora testu (tzw. narzędzia wydziałowe)

 

Skala Satysfakcji z Pracy (SSP), autorstwa A. Zalewskiej (2003). Wskaźnikiem satysfakcji z pracy jest w wynik globalny. Im wyższy wyniki uzyskany przez osobę, tym większa satysfakcja z pracy. Skala dotyczy poznawczego aspektu zadowolenia z pracy. Dostępność narzędzia za pozwoleniem autorki.

Literatura:

Zalewska, A. (2003). Skala Satysfakcji z Pracy  – Pomiar Poznawczego Aspektu Ogólnego Zadowolenie z Pracy. Folia Psychologica, 7, 49-61.

======================================================================================================================

Skala Afektu w Pracy (JAS), autorstwa Briefa i współpracowników (1989), polska adaptacja A. Zalewska (2002). Skala mierzy afekt pozytywny i negatywny. Skala dotyczy afektywnego aspektu zadowolenia z pracy. Dostępność narzędzia za pozwoleniem autorki.

Literatura:

Burke, M.J., Brief, A.P., George, J.M., Roberson, L.I. i Webster, J. (1989). Measuring affect at work: Confirmatory analyses of competing mood structures weith conceptual linkage to cortical regulatory systems. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1091 – 1102.

Zalewska, A. M. (2002). Skala afektu w pracy – wstępne wyniki prac nad adaptacją techniki. Studia Psychologiczne, 40, 172 – 192.

======================================================================================================================

Arkusz Opisu Pracy (AOP), autorstwa Neubergera Allerbeck (1978), polska adaptacja Z. Zalewska (2001). Skala dotyczy poznawczego aspektu zadowolenia z pracy oraz umożliwia pomiar satysfakcji w siedmiu obszarach: 1) Koledzy; 2) Przełożony; 3) Treść pracy; 4) Warunki Pracy; 5) Organizacja i kierownictwo; 6) Rozwój; 7) Wynagrodzenie. Dostępność narzędzia za pozwoleniem autorki.

Literatura:

Zalewska, A. (2001). „Arkusz Opisu Pracy” O Neubergera i M. Allerbeck – adaptacja do warunków polskich. Studia Psychologiczne, 39, (1), 197-217.

======================================================================================================================

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (LBQ), autorstwa Santinello M. (2008), polska adaptacja: Jaworska (2014). Kwestionariusz bada cztery wymiary: 1) Rozczarowanie; 2) Poczucie braku skuteczności zawodowej; 3) Brak zaangażowania w relacje z klientami; 4) Wyczerpanie psychofizyczne.

Literatura:

Jaworska, A. (2014). Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (LBQ). Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Santinello, M. (2008). LBQ Link Burnout Questionnaire. Manuale. Firenze: Giunti O. S. Organizzazioni Speciali.

======================================================================================================================

Zestaw do Samobadania (ZdS), autorstwa Hollanda (1997), polska adaptacja Beauvale i in (1998). Kwestionariusz bada sześć rodzajów preferencji zawodowych (typów osobowości): 1) realistycznych; 2) artystycznych; 3) badawczych; 4) przedsiębiorczych; 5) konwencjonalnych; 6) społecznych.

Literatura:

Beauvale, A., Noworol, Cz., Łącała, Z. (1998). Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych.Warszawa: MIPS, KUP.

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalitiesand work environments. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources,
Inc.

Kulesz, M., Kos, E. (red.) (2010). Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych. Podręcznik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

======================================================================================================================

Konflikt rodzina-praca i praca-rodzina, autorstwa Netemeyer,   Boles  i McMurrian (1996), polska adaptacja Zalewska (2008). Kwestionariusz Konflikt P-R i R-P zawiera model dwuczynnikowy: konflikt rodzina praca i konflikt praca-rodzina. Kwestionariusz zwiera 10 twierdzeń. Badany odpowiada na 7 – stopniowej skali Likera.

Literatura:

Allen, T. D., Herst, D. E. L., Bruck, C. S., Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, (2), 278-308.

Fields, D. L. (2002). Taking the measure of work. A quide  to validated scales for organizational research and diagnosis. California: Sage Publications. Thousand Oaks.

Netemeyer  R.,  Boles  J., McMurrian  R., (1996). Development and validation of work–family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology,   81(4),   400-410.

Zalewska A., (2008). Konflikty Praca – Rodzina – ich Uwarunkowania i Konsekwencje. Pomiar Konfliktów. W: L. Golińska, B. Dudek, (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 403-419). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.