Samowiedza

zawartość w budowie

Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS). Kwestionariusz oprócz ogólnego wyniku, umożliwia pomiar dwóch komponentów związanych z nadzieją: 1) umiejętności znajdywania rozwiązań – twierdzenia; 2) siły woli. Narzędzie jest dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych. Autorzy: M Łaguna, J Trzebińki, M Zięba (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.