Wartości

Ogólnie, narzędzia można nabyć w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, lub za zgodą autora testu (tzw. narzędzia badawcze wydziałowe)

 

KWESTIONARIUSZ WARTOŚCI SCHWARTZA (1987, 2006, 2012), polska adaptacja: Cieciuch (2013).  Pierwsza wersja kwestionariusza oparta o teorię wartości Schwartza została opublikowana przy współpracy z Bliskym (1987) zainicjowała kołowy model wartości w psychologii społecznej i dziedzin pokrewnych. Ów koncepcja ta miała charakter innowacyjny, gdyż zainicjowała metodę skalowania wielowymiarowego. W 2012 roku ma miejsce modyfikacja. Jak podaje Schwartz, kontinuum wartości jest kontinuum motywacyjnym. Taki stan rzeczy wskazuje, że wartości które są usytułowane obok siebie, są podobne w obszarze motywacyjnym. Kontinuum wartości autor utożsamia z kołem, tym samym wskazuje się „że zasada podobieństwa sąsiadujących wartości zostaje uzupełniona o zasadę niezgodności wartości przeciwległych” (Cieciuch, 2013, s. 23).  W modelu klasycznym  Schwartz (2006) wyróżnia 10 wartości, tymczasem w modelu zmodyfikowanym (zob. Schwartz, 2012) – zostało wyróżnione 19 wartości, które to stanowią podskale dla 4 skal: 1) Otwartość na zmianę; 2) Umacnianie siebie; 3) Zachowawczość; 4) Przekraczanie siebie.

Literatura cytowana:

Schwartz, S. H. (2006). Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et applications (Basic human values: Theory,measurement, and applications). Revue Française de Sociologie, 47, 249–288.

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J. E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103 (4), 663–688.

Schwartz, S. H., Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 550–562.

==============================================================================================================================

SKALA WARTOŚCI ROKEACHA (RVS)

 

……………………..

SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH (SWS)

 

…………………….

METODĄ KONFRONTACJI ZE SOBĄ

 

……………………