Pisanie prac i opracowanie statystyczne wyników badań z psychologii

Wartość przyszłości polega na tym co dziś potrafimy wytrzymać i ukształtować (Conrad)

Algorytm wyboru testu istotności dla danych niezależnych

Algorytm wyboru testu istotności dla danych zależnych