603-607-677
biuro@zeus.info.pl

Nasza oferta

ANALIZA STATYSTYCZNA Z PSYCHOLOGII

Zajmujemy się psychologią w szerokim tego słowa znaczeniu. Nasza profesja to metodologia i opracowanie statystyczne wyników badań.

Poniżej prezentujemy naszą ofertę, która ma charakter multipletowy, tj. :

 1. Napisanie prac zaliczeniowych i semestralnych
 2. Opracowanie diagnozy psychologicznej (w tym testy MMPI-2, Benton, Apis, Omnibus, Wechsler-R, itd.)
 3. Przygotowanie konspektu do pracy licencjackiej i magisterskiej
 4. Opracowanie projektu badawczego
 5. Doradztwo w narzędziach/testach psychologicznych
 6. Napisanie studium przypadku
 7. Opracowanie metodologii badań własnych
 8. Opracowanie statystyczne wyników badań
 9. Poprawki prac magisterskich
 10. Konsulting w ogólnym tego słowa znaczeniu
 11. Opracowanie modeli badawczych
 12. Przygotowanie bazy danych
 13. Przygotowanie literatury do napisania pracy magisterskiej
 14. Pomoc w napisaniu dyskusji wyników
 15. Posiadamy prawdopodobnie największą bazę testów psychologicznych