Nasza oferta

ANALIZA STATYSTYCZNA Z PSYCHOLOGII

 1. Napisanie prac zaliczeniowych i semestralnych
 2. Opracowanie diagnozy psychologicznej (w tym testy MMPI-2, Benton, Apis, Omnibus, Wechsler-R, itd.)
 3. Przygotowanie konspektu do pracy licencjackiej i magisterskiej
 4. Opracowanie projektu badawczego
 5. Doradztwo w testach psychologicznych
 6. Napisanie studium przypadku
 7. Opracowanie metodologii i statystyki do pracy dyplomowej
 8. Poprawki prac magisterskich
 9. Konsulting w ogólnym tego słowa znaczeniu
 10. Opracowanie modeli badawczych
 11. Przygotowanie bazy danych
 12. Przygotowanie literatury do napisania pracy magisterskiej
 13. Pomoc w napisaniu dyskusji wyników