Baza danych testów/narzędzi psychologicznych

ANALIZA STATYSTYCZNA Z PSYCHOLOGII

Prawdopodobnie oferujemy Państwu największą bazę testów psychologicznych (narzędzi badawczych). Prezentowana baza to to jedynie fragment tego co posiadamy. Jeśli szukasz narzędzia badawczego do swojej pracy dyplomowej to dobrze trafiłeś.


Poniżej baza wyselekcjonowanych narzędzi badawczych:

Osobowość


Kwestionariusz osobowości 16PF

Kwestionariusz osobowości 16PF (Cattell, 1956), polska adaptacja (Nowakowska, 1970; Kucharski, 2004). Kwestionariusz zawiera 185 twierdzeń/pytań. Wyniki ujmowane są w postaci 16 czynników: czynnik A: cyklotymia-schizotymia; czynnik B: wysoka inteligencja-niska inteligencja; czynnik C: dojrzałość emocjonalna-neurotyczność; czynnik E: dominacja-uległość; czynnik F: surgencja-desurgencja; czynnik G: wysokie superego-niskie superego; czynnik H: odporność psychiczna-brak odporności psychicznej; czynnik I: wrażliwość-brak wrażliwości; czynnik L: nadmierna podejrzliwość-brak podejrzliwości; czynnik M: niekonwencjonalność-konwencjonalność; czynnik N: racjonalizm-prostota; Czynnik O: depresyjna niepewność siebie-pewność siebie; czynnik Q1: radykalizm-konserwatyzm; czynnik Q2: samowystarczalność-zależność od grupy; czynnik Q3: wysoka samooocena-niska samoocena; czynnik Q4: wysokie napięcie ergiczne-niskie napięcie ergiczne.

Literatura

Kucharski, T. (2004). Wprowadzenie do kwestionariusza 16 PF-5. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Arkusz Samopoznania Raymonda B. Cattella

Arkusz Samopoznania Raymonda B. Cattella, polskie tłumaczenie Hirszel (1959), polska adaptacja Łazowski i  Płużek (1978). Arkusz Samopoznania mierzy niepokój, określony za pomocą pięciu czynników: brak integracji osobowości (Q3), niestabilność emocjonalna (C), paranoidalna podejrzliwość (L), obwinianie siebie (O) i napięcie psychiczne (Q4). Metoda mierzy także niepokój jawny, ukryty i ogólny. Występuje wersja 40/60 itemowa.

Literatura

Łazowski, J., Płużek, Z. (1982). Program własnych badań. W: J. Łazowski (red.), Problemy psychosomatyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (s. 64-106). Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Matkowski, M. (1983). Arkusz Samopoznania Raymonda B. Cattella (IPAT Anxiety Scale-Self-Analysis Form) [Raymond B. Cattell’s IPAT Anxiety Scale-Self-Analysis Form]. Przegląd Psychologiczny, 26(2), 413-423.


Autoportret osobowości

Autoportret osobowości, opracowany przez Oldham i Morris (2014). Kwestionariusz zawiera 107 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi (Tak zgadzam się; Częściowo się zgadzam; Nie, nie zgadzam się. Wyniki ujmowane są na 14 skalach: 1) Czujny; 2) Samotniczy; 3) Nie-zwyczajny; 4) Awanturniczy; 5) Zmienny; 6) Dramatyczny; 7) Pewny siebie; 8) Wrażliwy; 9) Oddany; 10) Sumienny; 11) Wygodny; 12) Władczy; 13) Ofiarny; 14) Poważny.

Literatura

Oldham, J.M., Morris, L. (2014). Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie tak. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.


Kwestionariusz Osobowości CPM-Q-SF

Kwestionariusz Osobowości CPM-Q-SF, opracowany przez Strus, Cieciuch i Rowiński (2014). Kwestionariusz zawiera 72 twierdzenia. Wyniku ujmowane są na 8 metacechach: 1) Stabilność; 2) Integracja; 3) Plastyczność; 4) Poszukiwanie wrażeń; 5) Rozhamowanie; 6) Dysharmonia; 7) Pasywność; 8) Powściągliwość.

Literatura

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014).  The circumplex of personality metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273-286.


Kwestionariusz do pomiaru osobowości IPIP-BFM

Kwestionariusz do pomiaru osobowości IPIP-BFM (16/20/50), autorstwa Goldberga (1990, 1992), polska adaptacja Struś, Cieciuch i Rowiński (2014). Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Ugodowość; 3) Sumienność; 4) Stabilność emocjonalna; 5) Intelekt.

Literatura

Donnellan. M. B., Oswald, F. L., Baird. B. M. i Lucas, R. E. (2006). The Mini-IPIP scales: Tiny-yet-effective measures of the Big Five Factors of personality. Psychological Assessment, 18(2), 192-203.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative „description of personality”: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229.

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers of Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42.

John, O. P., Srivastava. S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. W: L. A. Pervin i O. P. John (red.), Handbook of personality: Theory and research (s. 102-138). New York: Guilford Press.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IP1P-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17, 2, 327-346.


Kwestionariusz osobowości NEO-FFI/NEO-PI-R

Kwestionariusz osobowości NEO-FFI/NEO-PI-R,autorstwa Costa, McCrae (1992), polska adaptacja: Zawadzki i in. (2007). Kwestionariusz NEO-FFI zawiera 60 itemów, w przypadku NEO-PI-R – 240 itemów. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Neurotyczność; 3) Sumienność; 4) Otwartość na doświadczenie; 5) Ugodowość. W przypadku NEO-PI-R, każda z wymienionych 5 skal zawiera po 6 podskal.  

Literatura

Siuta, J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrea. Adaptacja Polska. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B., Strealu, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2007). Inwentarz osobowości NEO-FFI. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Inwentarz TIPI

Inwentarz TIPI, autorstwa Gosling i in. (2003) został zaadaptowany przez Sorokowską i in. (2014). Inwentarz zawiera 10 itemów. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Neurotyczność; 2) Sumienność; 3) Ekstrawersja; 4) Otwartość na doświadczenie; 5) Ugodowość.

Literatura

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., Swann, W.B. Jr. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528.

Sorokowska, A., Słowiński, A., Zbieg, A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.


Kwestionariusz osobowości ZKA-PQ

Kwestionariusz osobowości ZKA-PQ, autorstwa Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta i Kraft (1993). Wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Agresywność; 2) Aktywność; 3) Ekstrawersja; 4) Neurotyczność; 5) Poszukiwanie doznań. Wersja standardowa ZKA-PQ zawiera 200 itemów, wersja ZKA-PQ/SF – 80 itemów.

Literatura

Aluja, A., Lucas, I., Blanch, A., Garcia, O., Garcia, L.F. (2018). The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF). Personality and Individual Differences, 134, 174-181.

Zuckerman, M., Kuhlman, D.M., Joireman, J., Teta, P., Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: The big three, the big five, and the alternative five. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 757-768.


Kwestionariusz osobowości EPQ-R

Kwestionariusz osobowości EPQ-R (wersja zrewidowana) Eysenck i in. (1985), polska adaptacja: PTP (2011).  Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Psychotyzm; 2) Ekstrawersja; 3) Neurotyczność. Wersja klasyczna ma 106 pytań, wersja skrócona – 48 pytania.

Literatura

Eysenck, S.B.G., Eysenck, H.J., Barrett, P. (1985). A revised version of the Psychoticism Scale. Personality and Individual Differences, 6, 1, 21-29.

Jaworowska, A. (2011). Kwestionariusze osobowości Eysencka EPQ-R. EPQ-R w wersji skróconej. Polskie normalizacje. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B. (1995). Uniwersalność PEN – trzech superczynników osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji „Zrewidowanego Inwentarza Osobowości H. J. Eysencka (EPQ-R)”. Studia Psychologiczne, 33, 147-187.


Kwestionariusz osobowości HEXACO

Kwestionariusz osobowości HEXACO, autorstwa Ashton i Lee (2001), polska adaptacja: Szarota (2007). Kwestionariusz występuje w wersji 60 i 100 itemowej. Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Uczciwość; 2) Emocjonalność; 3) Ekstrawersja; 4) Ugodowość; 5) Sumienność; 6) Otwartość na doświadczenie.

Literatura

Ashton, M.C., Lee, K. (2001). A theoretical basis for the major dimensions of personality. European Journal of Personality, 15, 327-353.

Ashton, M.C., Lee, K., Son, C. (2000). Honesty as the sixth factor of personality: correlation with machiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality, 14, 359-368.

Szarota, P., Ashton, M., Lee, K. (2007). Taxonomy and structure of the Polish personality lexicon. European Journal of Personality, 21, 823-852.

Struś, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątką – przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19 (1), 17-49.


Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości

Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości (Wrześniewski, 1981) jest polską adaptacją State-Trait Personality Inventory (STPI). Inwentarz składa się z dwóch części, łącznie zawiera 60 itemów (2×30). Wyniki ujmowane są na 6 podskal: gniew jako stan i jako cecha; lęk jako stan i jako cecha; ciekawość jako stan i jako cecha.

Literatura

Wrześniewski, K. (1981). Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości. Przegląd Lekarski, 48, 2, 222-225.


Obraz siebie

Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) autorstwa H.G. Gougha i A.B. Heilbruna (1952), polska adaptacja: PTP (2012).

Literatura

Martowska, K. (2012). Lista przymiotnikowa ACL. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Temperament

Kwestionariusz FCZ-KT(R)

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej FCZ-KT(R). Pierwsza wersja kwestionariusza miała miejsce w 1997 (Zawadzki, Strelau, 1997). Wersja zrewidowana pojawiła się w 2016 roku (Cyniak-Cieciura, Zawadzki, Strelau, 2016). Wersja zrewidowana zawiera 100 itemów (pierwotnie było 120). Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Aktywność; 2) Żwawość; 3) Perseweratywność; 4) Wytrzymałość; 5) Reaktywność emocjonalna; 6) Wrażliwość sensoryczna; 7) Rytmiczność.

Literatura

Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) – podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Skala Wrażliwości na Kary i Nagrody (SPSRQ)

Skala Wrażliwości na Kary i Nagrody (SPSRQ), autorstwa Coopera i Gomeza (2008), polska adaptacja: Wytkowska, Białaszek i Ostaszewski (2014). Skala zawiera 24 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Wrażliwość na kary; 2) Wrażliwość na nagrody.

Literatura

Cooper, A., Gomez, R. (2008). The Development of a Short Form of the Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire. Journal of Individual Differences, 29, 90-104.

Gray, J.A. (1981). A critique of Eysenck’s theory of personality. W: H. J. Eysenck (red.), A Model for Personality (s. 246-276). Berlin: Springer.

Gray, J.A. McNaughton, N. (2003). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press.

Corr, P.J. (2016). Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaires: Structural survey with recommendations. Personality & Individual Differences, 89, 60-64.

Jackson, C.J. (2009). Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes. Journal of Research in Personality, 43, 556-569.

Smillie, L.D., Pickering, A.D., Jackson, C.J. (2006). The New Reinforcement Sensitivity Theory: Implications for Personality Measurement. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 320-335.

Wytkowska, A., Białaszek, W., Ostaszewski, P.  (2014). Psychometryczne właściwości polskiej wersji krótkiej skali wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF). Studia Psychologiczne, 52, 2, 28-39.


Kwestionariusz temperamentu rRST-Q

Kwestionariusz temperamentu rRST-Q, oparty na teorii wrażliwości na wzmocnienia (RST) (zob. Gray, 1990, 1991; Reuter, Markett, Smillie, Montag, 2015). Opis: Kwestionariusz zawiera 31 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) BAS (behawioralny system dążenia); 2) BIS (behawioralny system hamowania); 3) FFFS  (system walki-ucieczki-znieruchomienia).

Literatura

Gray, J. (1991). The neuropsychology of temperament. W: J. Strelau, A. Angleinter (red.), Explorations in Temperament International Perspectives on Theory and Measurement (s. 102-128). New York: Plenum Press.

Gray, J.A. (1990). Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition and Emotion, 4, 269-288.

Reuter, M., Markett, S., Smillie, L.D., Montag, Ch. (2015). A new measure for the revised reinforcement sesitivity theory: psychometric criteria and genetic validation. Frontiers in Systems Neuroscience, 9, 1-12.


Kwestionariusz temperamentu EAS

Kwestionariusz temperamentu EAS, opracowany przez Buss i Plomin (1984/2014), polska adaptacja: Oniszczenko (1997). Kwestionariusz zawiera 20 twierdzeń. Kwestionariusz EAS występuje w 3 wersjach. Wersja EAS-C jest to wersja dla dzieci ocenianych przez nauczycieli i przez rodziców. W tej wersji wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Emocjonalność; 2) Aktywność; 3) Towarzyskość; 4) Nieśmiałość. Wersja EAS-D jest to wersja dla dorosłych. W tej wersji wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Niezadowolenie; 2) Aktywność; 3) Towarzyskość; 4) Złość; 5) Strach.

Literatura

Buss, A. H., Plomin, R. (2014). Temperament: Early Developing Personality Traits. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz temperamentu PTS

Kwestionariusz temperamentu PTS (The Pavlovian Temperament Survey) opracowany przez Strealu i Angleitner (1994). Kwestionariusz zawiera 57 itemy. Wyniki ujmowane są w trzech skalach: 1) Siła procesu hamowania; 2) Ruchliwość procesów nerwowych; 3) Siła procesów pobudzenia.

Literatura

Strealu, J., Angleitner, A. (1994). Cross-cultural studies on temperament: Theoretical considerationad and empirical studies based on the pavlovian Temperament Survey. Personality and Individual Differences, 16, 331-342.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala temperamentu (TEMPS-A)

Skala temperamentu (TEMPS-A), polska adaptacja: Dembińska-Krajewska i Rybakowski (2014). Skala zawiera 110 pozycji (109 w wersji dla mężczyzn). Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Temperament depresyjny; 2) Temperament cyklotymiczny; 3) Temperament hipertymiczny; 4) Temperament drażliwy; 5) Temperament lękowy.

Literatura

Dembińska-Krajewska, D., Rybakowski, J. (2014). Skala TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire) – ważne narzędzie do badania temperamentów afektywnych. Psychiatria Polska, 48(2), 261-276.


Emocjonalność

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO opracowany przez A. Matczak, A. Jaworską, A. Ciechanowicz, J. Stańczak, E. Zalewską (2006). Inwentarz składa się z 33 pozycji. Dwuwymiarowy Inwentarz zawiera dwie skale czynnikowe: 1 – skala interpersonalna (Inni) – wiąże się z rozpoznawaniem, rozumieniem i respektowaniem emocji innych ludzi; 2 czynnik – skala (Ja) – z uświadamianiem sobie, rozumieniem i respektowaniem, a także wyrażaniem własnych emocji.

Literatura

Matczak, A., Jaworska, A. (2006). Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.


Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE)

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (INTE), autorstwa: Schutte i współpracowników (1998), polska adaptacja: Ciechanowicz, Jaworska, Matczak (2000). INTE zawiera 33 twierdzenia. Oprócz wyniku globalnego wyodrębniono 2 czynniki: 1 – zdolność do wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia i działania; 2 – zdolność do rozpoznawania emocji.

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D. J., Cooper, J.T., Golden, C.J., Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Difference, 25, 167-177.


Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE został opracowany przez A. Matczak, A. Jaworowska i E. Zalewską (2005). Kwestionariusz zawiera 94 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w pięciu skalach tym wynik ogólny: 1) Akceptowanie, wyrażanie i wykorzystanie własnych emocji w działaniu (AKC); 2) Empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi (EMP); 3) Kontrola, także poznawcza nad własnymi emocjami (KON); 4) Rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji (ROZ).

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Ilorazu Empatii EQ-40

Kwestionariusz Ilorazu Empatii EQ-40, autorstwa Simona Barona-Cohena i Sally Wheelwright (2004), w polskim tłumaczeniu wykonanym przez Agnieszkę Wainaina-Woźną. Kwestionariusz składa się z 40 pytań diagnostycznych.

Literatura

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient (EQ): An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences. Journal Autism and Developmental Disorders, 34, 163-175.

Lawrence, E.J., Shaw, P., Baker, D.,  Baron-Cohen, S.,  David, A.S. (2004). Measuring empathy: reliability and validity of the Empathy Quotient. Psychological Medicine, 34, 911-924.


Skala Empatii

Skala Empatii wg Mehrabiana i Epsteina (1972). Mehrabian i Epstein, polska adaptacja Kłosiewicz (1981). Skala zawiera 33 twierdzenia. Skala pozwala oszacować ogólne nasilenie empatii osoby badanej.

Literatura

Kłosiewicz, Z. (1981). Spostrzeganie podobieństw „ja-inni ludzie” a empatia. Warszawa: Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Skala Ilorazu Empatii (SSIE)

Skala Ilorazu Empatii (SSIE) została opracowana przez Wakabayashi i in. (2006), polska adaptacja: Jankowiak-Siuda i in. (2017). Skala zawiera 22 twierdzenia. Wskaźnikiem ilorazu empatii jest wynik ogólny, będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Jankowiak-Siuda, K., Kantor-Martynuska, J., Siwy-Hudowska, A., Śmieja, M., Dobrołowicz-Konkol, M., Zaraś-Wieczorek, I., Siedkler, A. (2017). Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE) – The Empathy Quotient (EQ-short). Psychiatra Polska, 51(4), 719-734.

Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Goldenfeld, N., Delaney, J., Fine, D. (2006) Development of short forms of the Empathy Quotient (EQ) and the Systemizing Quotient (SQ). Personality and Individual Differences, 41, 929-940.


Kwestionariusze kontroli emocjonalnej przeznaczone dla kobiet w okresie ciąży (ECQ-A) i po porodzie (ECQ-P)

Kwestionariusze kontroli emocjonalnej przeznaczone dla kobiet w okresie ciąży (ECQ-A) i po porodzie (ECQ-P) (Roger i Nesshoever, 1987; Roger i Najarian, 1989). Kwestionariusz kontroli emocjonalnej dla kobiet w ciąży (ECQ-A) składa się z 54 twierdzeń , które tworzą 6 skal: 1) Rozpamiętywanie; 2) Tłumienie emocji; 3) Wyrażanie emocji w formie agresywnej; 4) Zrównoważenie emocjonalne; 5) Macierzyński niepokój; 6) Macierzyńska autonomia. Drugi z kwestionariuszy (Kwestionariusz kontroli emocjonalnej dla kobiet po porodzie ECQ-P) składa się z 44 twierdzeń, tworzących 4 skale, z których 3 (Rozpamiętywanie, Tłumienie emocji i Wyrażanie emocji w formie agresywnej) są zbieżne z wersją ECQ-A. Czwartą skalę stanowi skala Macierzyńskiego dyskomfortu.

Literatura

Roger, D., Nesshoever, W. (1987). The construction and preliminary validation of a scale for measuring emotional control. Personality and Individual Differences, 8, 4, 527-534.


Kwestionariusz Poczucia Kontroli Emocjonalnej (KKE)

Kwestionariusz Poczucia Kontroli Emocjonalnej (KKE) (Brzeziński, 1972). Kwestionariusz zawiera 45 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Kontrola sytuacji; 2) Pobudliwość emocjonalna; 3) Motywacja emocjonalno-racjonalna; 4) Odporność emocjonalna; 5) Kontrola ekspresji.

Literatura

Brzeziński,  J. (1972). Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej. Poznań: UAM.


Test rozwoju emocjonalnego

Test rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat, opracowany przez U. Sajkiewicz-Radtke, B.M. Radtke. Test składa się z trzech podtestów: 1) Rozpoznawanie emocji; 2) Nazywanie emocji; 3) Emocje w kontekstach społecznych.


Skala Trudności w Regulacji Emocji DERS

Skala Trudności w Regulacji Emocji (Difficulties in Emotion Regulation Scale ‒ DERS), autorstwa Gratz i Roemer (2004), polskie tłumaczenie Czub (2012). Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Nieakceptacja reakcji emocjonalnych; 2) Trudności w zaangażowaniu się w zachowania ukierunkowane na cele; 3) Trudności z kontrolą impulsów; 4) Brak świadomości emocji; 5) Ograniczony dostęp do strategii regulacji emocji; 6) Brak jasności emocji. Kwestionariusz zawiera 36 twierdzeń.

Literatura

Czub T. (2012). Opis Kwestionariusza trudności w regulacji emocji – DERS/PL. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (praca niepublikowana).

Gratz, K.L, Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and desregulation: development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 26 (1), 41-54.


Kwestionariusz Regulacji Emocji – KRE

Kwestionariusz Regulacji Emocji – KRE (Emotion Regulation Questionnaire), autorstwa Grossa i Johna (2003), w polskiej adaptacji Kobylińskiej (2015). Kwestionariusz składa się z dziesięciu pozycji, tworzących dwie skale: 1) Tłumienia ekspresji; 2) Przeformułowania poznawczego.

Literatura

Gross, J.J., John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology 85(2), 348-362.

Kobylińska. D. (2015). Kwestionariusz Regulacji Emocji (tłumaczenie za zgodą autorów J. J. Gross i O.P. John. Pobrane z: http://spl.stanford.edu/pdfs/erqlO-polish.pdf.

Śmieja, M., Morozowicz. M., Kobylińska, D. (2011). Emotional intelligence and emotion regulation strategies. Studia Psychologiczne, 49(5), 55-64.


Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – PRE

Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – PRE (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) autorstwa Garnefskiej i współpracowników (2002) (w polskiej adaptacji Marszał-Wiśniewskiej i Fajkowskiej, 2010). Narzędzie składa się z 36 stwierdzeń, z których każde związane jest z jedną z dziewięciu skal: 1) Obwinianie siebie, 2) Akceptacja, 3) Ruminacja, 4) Przeniesienie uwagi na coś pozytywnego, 5) Koncentracja na planowaniu, 6) Pozytywne przewartościowanie wydarzenia, 7) Stwarzanie perspektyw, 8) Katastrofizowanie oraz 9) Obwinianie innych.

Literatura

Gamefski, N., Kiaaij, V., Spinhoven, Ph. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaiie. Leiderdoip. The Netherlands: DATEC.

Marszał-Wiśniewska, M., Fajkowska, M. (2010). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire – CERQ) – wyniki badań na polskiej próbie. Studia Psychologiczne, 48(1), 19-39.


Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN)

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN), autorstwa: Watson, Clark (1988), polska adaptacja: Jeleńska (1992, za: Brzozowski, 2010), Kataryniak (1992, za: Brzozowski, 2010). SUPIN ma 4 różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza – obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa – zawierająca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników.

Literatura

Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Watson, D., Clark, L.A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.


Skale Regulacji Nastroju SRN

Skale Regulacji Nastroju zostały opracowane przez Wojciszke (2003). Kwestionariusz zawiera 30 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w dwóch skalach: 1) Skala Obniżania Nastroju; 2) Skala Podwyższania Nastroju.

Literatura

Wojciszke, B. (2003). Skale Regulacji Nastroju. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia (s. 163- 179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.


Skale do Pomiaru Nastroju i Sześciu Emocji

Skale służące do pomiaru nastroju oraz sześciu emocji autorstwa Wojciszke (2004). Bateria testów zawiera pomiar nastroju i emocje. Pierwsza skala mierzy nastrój ogólny. Skala zawiera 10 twierdzeń. Skala do pomiaru emocji mierzy sześć emocji: 1) Radość; 2) Miłość; 3) Strach; 4) Gniew; 5) Poczucie winy; 6) Smutek. Skala zawiera 24 przymiotniki, które to cechują się emocjami dyskretnymi.

Literatura

Wojciszke, B. (2004). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji. Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal, 11, 1, 31-47.


Skala Wrażliwości Empatycznej SWE

Skala Wrażliwości Empatycznej jest polską adaptacją IRI (Indeksu Reaktywności Interpersonalnej) Davisa (1980, 1983). Polską adaptacją zajęli się Kaźmierczak, Plopa i Retowski (2007). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Empatyczna troska; 2) Osobista przykrość; 3) Przyjmowanie perspektywy. Kwestionariusz składa się z 28 twierdzeń.

Literatura

Davis, M.H. (1980). A multidimentional approach to individual differences in empathy. JSAS. Catalog of selected Documents in Psychology, 10, 85.

Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 1, 113-126.

Kaźmierczak, M., Plopa, M., Retowski, S. (2007). Skala wrażliwości Empatycznej. Przegląd psychologiczny, 50, 1, 9-24.


MENTALIZACJA

Skala Stanów Mentalnych MENT(S)

Skala stanów mentalnych MENT(S), opracowana przez Dimitrijević i in. (2018), polska adaptacja M. Jańczak (2019). Skala zawiera 28 twierdzeń.

Literatura

Dimitrijević, A., Hanak, N., Dimitrijević, A.A, Marjanović, J.Z. (2018). The Mentalization Scale (MentS): A Self-Report Measure for the Assessment of Mentalizing Capacity. Journal of Personality Assessment, 100(3), 268-280.


Skala Stanów Mentalnych (MST)

Skala Stanów Mentalnych (MST), została opracowana przez Bouchard i in. (2001), polska adaptacja Kwiecień i Cierpiałkowska (2011). Osoby badane na początku zapoznają się z materiałem projekcyjnym oraz fragmentem filmu – i spisują do niego dwie historie. Kolejną czynnością jest wypełnienie kwestionariusza MST, który zawiera 24 stwierdzenia. Wskaźnikiem stanów mentalnych jest wynik ogólny i 6 skal, w tym: 1) Myślenie konkretne; 2) Prymitywne mechanizmy obronne; 3) Średni poziom dojrzałości mechanizmów obronnych; 4) Styl obiektywno-racjonalny; 5) Dojrzałe mechanizmy obronne; 6) Refleksyjność.

Literatura

Beaulieu-Pelletier, G., Bouchard, M.A., Philippe, F.L. (2013). Mental States Task (MST): development, validation, and correlates of a self-report measure of mentalization. Journal of Clinical Psychology, 69, 7, 671-695.

Bouchard, M. A., Audet, C., Picard, C., Carrier, M., Milcent, M.P. (2001). The Mental States Rating System. Scoring manual. Unpublished manuscript.

Górska, D., Marszał, M. (2014). Mentalizacja i teoria umysłu w organizacji osobowości borderline – różnice pomiędzy afektywnymi i poznawczymi aspektami poznania społecznego w patologii emocjonalnej. Psychiatria Polska, 48, 3, 503-513.

Kwiecień, A. (2011). Aktywowanie wewnętrznych reprezentacji przywiązania a mentalizacja u osób o strukturze osobowości borderline (nie opublikowana praca magisterska). Poznań: UAM.


Agresja

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji I.P.S.A został opracowany przez Gasia (1980, 1987). Inwentarz zawiera 83 twierdzenia. Inwentarz obejmuje 10 skal, składających się z kilku twierdzeń, oznaczonych cyframi od I do VIII oraz literami K i O. Do skal służących pomiarowi agresywności zalicza się: I – Samoagresja emocjonalna, II – Samoagresja fizyczna, III – Wrogość wobec otoczenia, IV – Nieświadome skłonności agresywne, V – Agresja przemieszczona, VI – Agresja pośrednia, VII – Agresja Słowna, VIII – Agresja fizyczna, K – Kontrola zachowań agresywnych oraz O – Skłonność do działań odwetowych.

Literatura

Gaś, Z.B. (1980). Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny, 23, 1, 143-154. Gaś, Z.B. (1987). Zrewidowana wersja Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny, 4, 1003-1015.


Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna (KAM-RE)

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna (KAM-RE), autorstwa U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke i D. Kalki (2016). Kwestionariusz zawiera 60 twierdzeń. Wynik ujmowany jest w 6 skalach, w tym wynik ogólny: 1) Agresja bezpośrednia (AB); 2) Agresja pośrednia (AP); 3) Drażliwość (D); 4) Opozycyjność (O); 5) Agresja werbalna (AW); 6) Agresja w ujęciu ogólnym (WOA).

Literatura

Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M., Kalka, D. (2016). Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Kwestionariusz agresji Bussa-Perr’ego

Kwestionariusz agresji Bussa-Perr’ego (1992) został zaadaptowany przez E. Aranowska, J. Rytel, A. Szymańska (2015). Kwestionariusz składa się z 29 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Agresja fizyczna; 2) Agresja słowna; 3) Gniew; 4) Wrogość; 5) Wynik ogólny agresji.

Literatura

Aranowska, E., Rytel, J., Szymańska, A. (2016). Kwestionariusz agresji Bussa-Perryego. Trafność, rzetelność i normy. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Buss, A.H., Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (3), 452-459.


DEPRESJA

Skala depresji CESD-R

Skala depresji CESD-R opracowaną przez Eatona i wsp. (2004), polska adaptacja: Koziora (2016). Skala CESD-R składa się z 20 twierdzeń. Skala CESD-R zawiera 3 podskale: 1) Czynnik afektywno-poznawczy; 2) Czynnik fizyczny; 3) Czynnik autodestrukcyjny.

Literatura

Eaton, W., Smith, C., Ybarra, M., Muntaner, C., Tien, A., Maruish, M.E. (2004). Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: Review and revision (CESD and CESD-R). W: M. E. Maruish (red.), The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment (363-377). Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum.

Koziora, K. (2016). Ocena depresyjności w populacji. Psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R. Psychiatria Polska, 50(6), 1109-1117.


Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS)

Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS) autorstwa Cox, Holden i Sagovsky (1987), polska adaptacja: K. Kosakowska (2013). Skala składa się z 10 twierdzeń. Wskaźnikiem nasilenia depresji jest wynik ogólny.

Literatura

Cox, M.J., Holden, J.M., Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depressions: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786.

Kossakowska, K. (2013). Edynburska skala depresji poporodowej: właściwości psychometryczne i charakterystyka. Folia Psychologica, 17, 39-50.

Murray, D., Cox, J.L. (1990). Screening for depression during pregnancy with the Edinburgh Depression Scale (EPDS). Journal od Reproductive and Infant Psychology, 8, 99-107.

Thorpe, K. (1993). A study of use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale with parents groups outside the postpartum period. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 11, 119-125.

Zigmond, A.S, Snaith, R.P. (1983) The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.


Kwestionariusz do Pomiaru Depresji KPD

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji został opracowany przez E. Łojek, J. Stańczak i A. Wójcik (2015). Kwestionariusz składa się z 75 twierdzeń. Kwestionariusz składa się z 5 skal: 1 – Deficyty poznawcze i utrata energii; 2 – Myślenie o śmierci, pesymizm i alienacja; 3 – Poczucie winy i napięcie lękowe; 4 – Objawy psychosomatyczne i spadek zainteresowań; 5 – Samoregulacja.

Literatura

Łojek, E., Wójcik, E., Stańczak, J. (2015). Kwestionariusz do Pomiaru Depresji. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Depresji Becka (BDI-II)

Skala Depresji Becka (BDI-II), autorska Beck (1985), polska adaptacja: E. Łojek, J. Stańczak (2019). Skala zwiera 21 twierdzeń. Wskaźnikiem nasilenia objawów depresji jest wynik globalny.

Literatura

Beck, A.T., Steer, R.A., Brown, G.K. (2019). BDI-II. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTPPTP.


Gotlandzka Skali Męskiej Depresji (GDMS)

Gotlandzka Skali Męskiej Depresji (GDMS) autorstwa W. Rutz’a (1999, 2002), polska adaptacja J. Chodkiewicz (2017). Skala zawiera 13 itemów. Skala zawiera dwie podskale: 1) Distres; 2) Depresji. Wskaźnikiem nasilenia depresji jest suma wszystkich twierdzeń.

Literatura

Chodkiewicz, J. (2017). Polska adaptacja gotlandzkiej skali męskiej depresji (GDMS) Wolfganga Rutza. Advances in Psychiatry & Neurology, 26 (1), 13-23.

Rutz, W. (1999). Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International clinical psychopharmacology, 14, 27-33.

Zierau, F., Bille, A., Rutz, W., Bech, P. (2002). The Gotland Male Depression Scale: a validity study in patients with alcohol use disorder. Nordic Journal Psychiatry, 56 (4), 265-271.


Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

Kwestionariusz do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2, autorstwa M. Kovacs (2003), polska adaptacja E. Wrocławska-Warchala i R. Wujcik (2017). Kwestionariusz zawiera 28 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Negatywny nastrój; 2) Niska samoocena; 3) Brak efektywności; 4) Problemy interpersonalne. Dwa pierwsze wymiary wiążą się z problemami emocjonalnymi, pozostałe – z problemami w funkcjonowaniu. Wszystkie cztery wymiary tworzą wynik ogólny nasilenie symptomów depresji.

Literatura

Kovacs, M. (2003). Children’s Depression Inventory (CDI) Technical Manual Update. Toronto: Multi-Health Systems.

Wrocławska-Warchala, E., Wujcik, R. (2017). Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala depresji nastolatków wg Kutchera (KADS)

Skala depresji nastolatków wg Kutchera (KADS), jest to 6 – punktowa skala, monitorująca i służąca do rozpoznania młodych ludzi zagrożonych wystąpieniem depresji.

Literatura

Brooks, S. (2004). The Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS). Child & Adolescent Psychopharmacology News, 9, 54, 4-6.

Brooks, S.J., Kutcher, S. (2001). Diagnosis and measurement of adolescent depression: A review of commonly utilized instruments. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 11, 341-376.

Brooks, S.J., Krulewicz, S., Kutcher, S. (2003). The Kutcher Adolescent Depression Scale: Assessment of its evaluative properties over the course of an 8-week pediatric pharmacotherapy trial. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 13, 337-349.

Kutcher, S., Chehil, S. (2006). Suicide Risk Management: A Manual for Health Professionals. Wiley-Blackwell.

LeBlanc, J.C., Almudevar, A., Brooks, S.J., Kutcher, S. (2002). Screening for adolescent depression: comparison of the Kutcher Adolescent Depression Scale with the Beck Depression Inventory. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 12, 113-126.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), autorstwa: A. Matczak (2001). Kwestionariusz składa się z 90 twierdzeń. Oprócz wyniku łącznego, możemy wyznaczyć trzy wymiary kompetencji społecznych: 1) Skala I – kompetencje określające skuteczność zachowań w sytuacjach intymnych; 2) Skala ES – kompetencje określające skuteczność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej; 3) Skala A – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach asertywności.

Literatura

Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS)

Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS), został opracowany przez A. Matczak i K. Martowską (2013). Kwestionariusz zawiera 90 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Kompetencje asertywne; 2) Kompetencje kooperacyjne; 3) Kompetencje towarzyskie; 4) Zaradność społeczna; 5) Kompetencje społecznikowskie.

Literatura

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil kompetencji społecznych (PROKOS). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R

Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R, autorstwa Buhrmester, Wittenberg, Reis i Furman (1988), polska adaptacja: Klinkosz, Iskra i Dawidowicz (2017). Kwestionariusz składa się z 40 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Inicjowanie relacji; 2) Wywieranie wpływu; 3) Otwarcie się na drugiego człowieka; 4) Wsparcie emocjonalne; 5) Rozwiązywanie konfliktów.

Literatura

Buhrmester, D., Furman, W., Wittenberg, M.T., Reis, H.T. (1988). Five domains of interpersonal competence in peer relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 991-1008.

Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M. T. Wittenberg i H. T. Reis: podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


SAMOOCENA / POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Skala Samooceny SES

Skala Samooceny SES, autorstwa M. Rosenberga (1965), polska adaptacja: Łaguna i in. (2007). Skala składa się z 10 twierdzeń.

Literatura

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar (SES). Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 2, (4), 164-176.


Inwentarz Poczucia Własnej Wartości CSEI

Inwentarz Poczucia Własnej Wartości (CSEI; Coopersmith Self-Esteem Inventory) Coopersmitha (1967), polska adaptacja: Juczyński (2005). Inwentarz zawiera 24 twierdzenia. Wyniki ujmowane są w czterech obszarach: (1) Ja ogólne; (2) Ja towarzyskie; (3) Ja rodzinne; (4) Ja szkolne.

Literatura

Juczyński, Z. (2005). Inwentarz Poczucia Własnej Wartości – CSEI S. Coopersmitha. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 9-21). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.


Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) został opracowany przez Epsteina (1980), polska adaptacja Fecenec (2008). Kwestionariusz zawiera 116 pytań. Wyniki ujmowane są na 11 skalach: 1) Ogólna samoocena; 2) Kompetencje; 3) Bycie kochanym; 4) Popularność; 5) Zdolności przywódcze; 6) Samokontrola; 7) Samoakceptacja moralna; 8) Atrakcyjność fizyczna; 9) Witalność; 10) Integracja tożsamości; 11) Obronne wzmocnienie samooceny.

Literatura

Epstein, S. (1980). The self-concept: A review and the proposal of an integrated theory of personality. W: E. Staub (red.), Personality: Basic aspect and current research (s. 81-132). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Fececec, D. (2008). Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych PTP.


Skala odczuć wobec własnej osoby i poczucia własnych kompetencji SLCS-R

Skala odczuć wobec własnej osoby i poczucia własnych kompetencji SLCS-R została opracowana przez Tafarodi i Swann (1995, 2001), polska adaptacja: Szpitalak i Polczyk (2015). Skala zawiera 16 twierdzeń. Wyniki ujmowane są trzech skalach: 1) Samoakceptacja; 2) Poczucie kompetencji; 3) Wynik ogólny samooceny.

Literatura

Szpitalak, M., Polczyk, R. (2015). Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tafarodi, R.W., Swann, W.B. (2001). Two-dimensional self-esteem: Theory and measurement. Personality and Individual Differences, 31 (5), 653-673.

Tafarodi, R.W., Swann, W.B. (1995). Self-liking and self-competence as dimensions of global self-esteem: Initial validation of a measure. Journal of Personality Assessment, 65(2), 322-342.


Lęk

Skala Lęku – Cecha (SL-C)

Skala Lęku – Cecha (SL-C) została opracowana przez M. Piksa, E. Kosiorowską, K. Golonko (2020). Skala zawiera 15 stwierdzeń. Wskaźnikiem nasilenia lęku jest wynik ogólny.

Literatura

Taylor, J.A. (1953). A personality scale of manifest anxiety. Journal of Abnormal and Social Psychology, 48(2), 285-290.


Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) autorstwa C. D. Spielbergera, R.I. Gorsucha i R.E. Lushene’a (1970), polska adaptacja Wrześniewski i  Sosnowski (1996). STAI zawiera dwie niezależne od siebie podskale: 1) X-1 skala służy do pomiaru lęku jako stanu; 2) X-2 – skala służy do pomiaru lęku jako cechy. Każda ze skal zawiera 20 stwierdzeń.

Literatura

Spielberger, C.D. (1972). Conceptual and methodological issues in anxiety research. W: C. D. Spielberger (red.), Anxiety. Current trends in theory and research, t. 2. New York: Academic Press.

Wrześniewski, K., Sosnowski, T. (2006). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI). Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAIC)

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku wśród dzieci (STAIC) autorstwa Spielbergera i in. (1970)

Literatura

Jaworska, A. (2005). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci C.D. Spielbergera, C.D. Edwardsa, R.E. Lushene’a, J. Montuoriego i D. Platzek (STAIC). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Szpitalna Skala Lęku i Depresji (HADS ) dla młodzieży

Szpitalna Skala Lęku i Depresji (HADS) opracowana przez Zigmond i Snaith (1983), polska adaptacja:  Mihalica i Pilecka (2015). Skala zawiera 14 twierdzeń.

Literatura

Mihalica, A.M., Pilecka ,W. (2015). Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) dla młodzieży. Psychiatria Polska, 49(5), 1071-1088. Zigmond, A.S., Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.


Skala Lęku Scenicznego (K-MPAI-R)

Skala Lęku Scenicznego (K-MPAI-R) została opracowana przez Kenny i Osborne (2006), polska adaptacja: Kantor-Martynuska, Kenny (2018). Skala zawiera 40 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Ogólne predyspozycje psychologiczne (OPP); 2) Specyficzne predyspozycje psychologiczne (SPP); 3) Predyspozycje biologiczne (PB).

Literatura

Barlow, D. (2000). Unravelling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory. American Psychologist, 55, 1247-1263.

Kantor-Martynuska, J., Kenny, D.T. (2018). Psychometric properties of the Kenny – Music Performance Anxiety Inventory modified for general performance anxiety. Polish Psychological Bulletin, 49(3), 332-343.

Kenny, D.T., Osborne, M.S. (2006). Music performance anxiety: New insights from young musicians. Advances in Cognitive Psychology, 2, 2-3, 103-112.


Kwestionariusz do Badania Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi (GFER)

Kwestionariusz do Badania Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi GFER, autorstwa Spitznagela i in. (1995), polska adaptacja: Chodkiewicz, Miniszewska (2015). Kwestionariusz zawiera 16 twierdzeń.

Literatura

Chodkiewicz, J., Miniszewska, J. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi. Psychiatria Polska, 49(1), 95-105.

Spitznagel, A., Schmidt-Atzert, L., Schlutt, S. (1995). Giessener fragebogen zur erfassung von redehemmungen. Giessen: Fachbereich Psychologie.


Skala Lęku Społecznego Leibowitza (LSAS)

Skala Lęku Społecznego Leibowitza (LSAS), opracowana przez Lebowitz (1987). Opis: Wyniki w badanej skali ujmowane są dla dwóch wymiarów: 1) Lęk/strach; 2) Unikanie.

Literatura

Liebowitz, M.R. (1987). Social phobia. Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 22, 141-173.


Skala Lęku przed Bliskością (FOI)

Skala lęku przed bliskością (FOI), autorstwa Descutner i Thelena (1991), polska adaptacja: Roszak i Falis (2014). Polska wersja FOI zawiera 35 twierdzeń.

Literatura

Descutner, C. J., Thelen, M. H. (1991). Development and Validation of a Fear-of-Intimacy Scale. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3: 218-225.


Lęk Szkolny (LSZ)

Kwestionariusz Ja i moja szkoła, autorstwa E. Skrzypek – Siwińska (2002). Opis: Podstawą konstrukcji skali lęku są koncepcje lęku ujmowanego jako negatywna emocja i jako stan motywacyjny wynikający z względnie trwałych uwarunkowań osobowościowych. Kwestionariusz składa się z 73 twierdzeń, w tym 32 twierdzenia dotyczące lęku.

Literatura

Zwierzyńska, E., Matuszewski, A. (2002). Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.


Kwestionariusz Lęku przed Wyśmianiem GELOPH-15

Kwestionariusz lęku przed wyśmianiem GELOPH-15, autorstwa Ruch i Proyer (2008, 2009), polska adaptacja: Chłopicki, Radomska, Proyer, Ruch (2010). Kwestionariusz zawiera 15 twierdzeń.

Literatura

Chłopicki, W., Radomska, A., Proyer, R.T., Ruch, W. (2010). The assessment of the fear of being laughed at in Poland: Translation and first evaluation of the Polish GELOPH-15. Polish Psychological Bulletin, 41, (4), 172-181.

Ruch, W., Proyer, R.T. (2008). The fear of being laughted at: Individual and group differences in Gelotophobia. HUMOR: International Journal of Humor Research, 21, 47-67.

Ruch, W., Proyer, R.T. (2009). Who fears being laughed at? The location of gelotophobia in the Eysenckian PEN-model of personality. Personality and Individual Differences, 46, 627-630.


Skala lęku o własne zdrowie (SHAI-PL)

Skala lęku o własne zdrowie (SHAI-PL) została opracowana przez Salkovskis i in. (2002), polska adaptacja: Kocjan (2016). Skala umożliwia oszacowanie nasilenia lęku o zdrowie w dwóch składowych: prawdopodobieństwa zachorowania (PCh) i negatywnych konsekwencji choroby (NKCh).

Literatura

Kocjan, J. (2016). Short Health Anxiety Inventory (SHAI)-Polish version: evaluation of psychometric properties and factor structure. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 68-78.

Salkovskis, P.M., Rimes, K.A., Warwick, H.M.C., Clark, D.M. (2002). The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine, 32, 843-853.

Salkovskis, P.M., Warwick, H.M., Deale, A.C. (2003). Cognitive-behavioral treatment for severe and persistent health anxiety (hypochondriasis). Brief Treatment and Crisis Intervention, 3(3), 353-367.


Lęk przed porażką

Kwestionariusz Oceny Ponoszonych Porażek, autorstwa D.E. Conroy (2001), polska adaptacja M. Referendy (2019). Kwestionariusz zawiera 25 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Lęk przed niepewną przyszłością; 2) Lęk przed utratą zainteresowania; 3) Lęk przed obniżeniem samooceny; 4) Lęk przed wstydem i zakłopotaniem; 5) Lęk przed wzbudzeniem niezadowolenia.

Literatura

Conroy, D.E. (2001). Progress in the development of a multidimensional measure of fear of failure: The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 14(4), 431-452.

Conroy, D. E. (2003). Representational Models Associated With Fear of Failure in Adolescents and Young Adults. Journal Of Personality, 71(5), 757.

Conroy, D. E., Elliot, A. J. (2004). Fear of failure and achievement goals in sport: Addressing the issue of the chicken and the egg. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 17(3), 271-285.

Conroy, D. E., Elliot, A. J., Pincus, A. L. (2009). The Expression of Achieve-ment Motives in Interpersonal Problems. Journal Of Personality, 77(2), 495-526.

Conroy, D. E., Poczwardowski, A., Henschen, K. P. (2001). Evaluative cri-teria and emotional responses associated with failure and success among elite athletes and performing artists. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 300-322.

Conroy, D. E., Willow, J. P., Metzler, J. N. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The Performance Failure Appraisal Inventory. Journal Of Applied Sport Psychology, 14(2), 76-90.

Referenda, M. (2019). Zdolności a porażka szkolna. Jaką rolę odgrywa osobowość? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


PERFEKCJONIZM

Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD)

Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD)został  opracowany przez K. Szczucką (2010). Opis: Kwestionariusz składa się z 35 twierdzeń.

Literatura

Szczucka, K. (2010). Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego. Psychologia Społeczna, 5, 1 (13), 71-95.


SAMOTNOŚĆ/OSAMOTNIENIE

Kalifornijska Skala Poczucia Osamotnienia (R-UCLA)

Kalifornijska Skala Poczucia Osamotnienia (R-UCLA) została opracowana przez Russell i in., (1980), Russell (1996), polska adaptacja: Kwiatkowska i in. (2018). Skala zawiera 20 twierdzeń.

Literatura

Kwiatkowska, M.M., Rogoza, R., Kwiatkowska, K. (2017). Analysis of the psychometric properties of the Revised UCLA Loneliness Scale in the Polish adolescent sample. Current Issues in Personality Psychology, 5, 1-7.

Russell, D., Peplau, L.A., Cutrona, C.E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminate validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480.

Russell, D.W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 66, 20-40.


Skala Poczucia Samotności DJG

Skala Poczucia Samotności autorstwa De Jong Gierveld (1985), polska adaptacja P. Grygiel, G. Humenny, S. Rębisz, P. Świtaj, J. Sikorska (2012). Skala składa się z 11 stwierdzeń.

Literatura

Grygiel, P., Humenny, G. (2016). Samotność a poczucie integracji z rówieśnikami klasowymi – jeden czy dwa typy doświadczenia? W: B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli (s. 306-332). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

Grygiel, P., Humenny, G., Rebisz, S., Świtaj, P., Sikorska-Grygiel, J. (2013). Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment, 29(2), 129-139.

Jong Gierveld, J. de, Kamphuls, F. (1985). The development of a Rasch-type loneliness scale. Applied Psychological Measurement, 9(3), 289-299.

Jong Gierveld, J. de (1987). Developing and testing a model of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 53(1), 119-128.

Jong Gierveld, J. de Tilburg, T. van (1999). Living arrangements of older adults in the Netherlands and Italy: coresidence values and behaviour and their consequences for loneliness. Journal of cross-cultural gerontology, 14(1), 1-24.

Jong Gierveld, J. de, Tilburg, T. van (2010). The de Jong-Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys. European Journal of Ageing, 7(2), 121-130.

Jong Gierveld, J. de, Tilburg, T. van, Dykstra, P. A. (2006). Loneliness and social isolation. W: D. Perlman, A. Vangelisti (red.), Cambridge handbook of personal relationships (s. 485-500). Cambridge: Cambridge University Press.


Skala Poczucia Samotności (SBS)

Skala Poczucia Samotności (SBS), autorstwa Z. Dołęgi (2003). Opis: Skala mierzy poczucie samotności młodzieży w trzech wymiarach: 1 – emocjonalnym; 2 – społecznym; 3 – egzystencjonalnym.

Literatura

Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.


WYPALENIE ZAWODOWE

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego OLBI

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego OLBI został opracowany przez Demerouti (1999), polska adaptacja Chirkowska-Smolak (2018). Opis: Wyniki OLBI ujmowane są na dwóch skalach: 1) Wyczerpanie; 2) Brak zaangażowania/ cynizm.

Literatura

Chirkowska-Smolak, T. (2018). Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru wypalenia zawodowego OLBI (The Oldenburg Burnout Inventory). Studia Oeconomica Posnanensia, 6, 3, 27-46.


Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego MBI-HSS

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach (Maslach Burnout Imeniory MBI), autorstwa Maslach i Jackson (1981, 1986), polska adaptacja: Pasikowski (2007). Kwestionariusz zawiera 22 twierdzenia.

Literatura

Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.

Maslach, C., Jackson, S. E. (1986). The Maslach Burnout Inventory. Manual. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press.

Pasikowski, T. (2007). Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 135-148). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ (Santinello, 2008), polska adaptacja:  Jaworska (2014). Kwestionariusz zawiera cztery podskale: 1) Wyczerpanie psychofizyczne; 2) Brak zaangażowania w relacje; 3) Poczucie braku skuteczności zawodowej; 4) Rozczarowanie.

Literatura

Jaworska, A. (2014). Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Wypalenia Szkolnego SSB

Skala Wypalenia Szkolnego SSBS, autorstwa A. Aypay (2012), polska adaptacja….. Wyniki ujmowane są siedmiu skalach: 1) Nadmierne wymagania rodziców; 2) Utrata zainteresowania szkołą; 3) Wyczerpanie, związane z nauką szkolną; 4) Wyczerpanie związane z przygotowaniem prac domowych; 5) Presja nauczycieli, dotyczącej wyników w nauce; 6) Potrzeba odpoczynku i wolnego czasu; 7) Poczuciem własnej nieudolności w szkole. Skala zawiera 34 twierdzenia.

Literatura

Aypay, A. (2012). Secondary School Burnout Scale (SSBS). Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 782-787.


Kwestionariusz Poczucia Obciążenia (KPO)

Kwestionariusz Poczucia Obciążenia (KPO) został opracowany przez Rasia, Opalę i Ochudło (2005). Kwestionariusz zawiera 26 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Ograniczenia osobiste; 2) Ograniczenia materialne i społeczne; 3) Emocje negatywne; 4) Brak energii – utrata kontroli.

Literatura

Raś, P., Opala, G., Ochudło, S. (2005). Kwestionariusz poczucia obciążenia osób opiekujących się chorymi z otępieniem – nowe narzędzie badawcze, Psychogeriatria Polska, 2 (1), 21-32.


MINIDFULNESS (UWAŻNOŚĆ)

Skala Świadomej Obecności (MAAS)

Skala Świadomej Obecności MAAS, autorstwa K.W. Brown i R.M. Ryan (2003), polska adaptacja S. Radoń (2014). Skala zawiera 15 twierdzeń.

Literatura

Brown, K.W., Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present. Mindfulness and it’s role in well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.

Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica UKSW, 14(1), 50-69.


Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (FFMQ)

Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (FFMQ), opracowany przez Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer i Toney (2006), polska adaptacja: Radoń (2014). Kwestionariusz zawiera 39 twierdzenia. Wyniki ujmowana są na 5 skalach: 1) Niereaktywność; 2) Obserwacja; 3)Świadoma obecność; 4) Opisywanie; 5) Nieosądzanie.

Literatura

Baer, R.A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27-45.

Radoń, S. (2014). Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności: Polska adaptacja. Roczniki Psychologiczne, 17, 4, 711-735.


WARTOŚCI

Kwestionariusz PVQ-RR

Kwestionariusz PVQ-RR został opracowany przez Schwartza (1992), zmodyfikowany w 2012 (Schwartz i in., 2012), polska adaptacja Cieciuch (2013). Kwestionariusz składa się 57 twierdzeń.

Literatura

Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8, 1 (24), 22-41.

Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. W: M. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology (t. 25, s. 1-65). New York: Academic Press.

Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103 (4), 663-688.


Skala Wartości Rokeacha (RVS)

Skala Wartości Rokeacha została opracowana przez Rokeacha (1973), polska adaptacja: Jaworska, Matczak, Bitner (2011). RVS pozwala na ocenę ważności 36 wartości, z których każdą można traktować jako odrębną skalę.

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A., Bitner, J. (2011). Skala Wartości Rokeacha RVS. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


DUCHOWOŚĆ/RELIGIJNOŚĆ

Skala Zaangażowania Religijnego (RCI-10)

Skala Zaangażowania Religijnego (RCI-10), autorstwa Worthingtona i wsp. (2003), polska adaptacja: Polak i Grabowski (2012). Opis: RCI-10 jest dziesięciopozycyjną wersją oryginalnej 20-itemowej skali kwestionariusza Religious Values Scale (RVS) służącej do badania zaangażowania religijnego.

Literatura

Heszen-Niejodek, I., Gruszczyńska, E. (2004). Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47, 15-31.

Polak, J. (2012). Możliwości uwzględniania religijności i duchowości w praktyce zarządzania w opinii menedżerów. Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 287-295.

Worthington, E.L.J., Kurusu, T.A., McCollough, M.E., Sandage, S.J. (1996). Empirical research on religion and psychotherapeutic processes and outcomes: A 10-year review and research prospectus. Psychological Bulletin, 119(3), 448-487.

Worthington, E., Wade, N., Hight, T., Ripley, J., McCullough, M., Berry, J., Schmitt, M., Berry, J., Bursley, K., O’Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. Journal of Counseling Psychology, 50, 84-96.


Kwestionariusz Więzi z Bogiem (KWB)

Kwestionariusz Więzi z Bogiem (KWB) został opracowany przez W. Matys, i R.P. Bartczuk (2011). Kwestionariusz zawiera 22 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Zaufanie; 2) Lęk.

Literatura

Matys, W., Bartczuk, R.P. (2011). Kwestionariusz Więzi z Bogiem. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (ss. 131-152). Lublin: TN KUL.


Skala Centralności Religijnej (SCR)

Skala Centralności Religijnej Hubera (2003), polska adaptacja: Zarzycka (2011). Skala składa się z 15 pytań.

Literatura

Huber, S. (2003). Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität. Opladen: Leske + Budrich.

Huber, S. (2004a). Are Religious Beliefs Relevant in Daily Life? Referat przedstawiony podczas Conference of The International Society for Empirical Research in Theology – ISERT Religious Praxis and De-institutionalized Religion at the University of Bielefeld, Germany, 22-24.04.2004.

Zarzycka, B. (2007). Skala Centralności Religijności S. Hubera. Roczniki Psychologiczne, 10, 1,  133-157.

Zarzycka, B., Rydz, E. (2011). The selective relationship between religious dimensions and social desirability among polish students. Mental Health, Religion and Culture, 14, 5, 411-422.


Skala Transcendencji Duchowej (STD)

Skala Transcendencji Duchowej (STD) została opracowana przez J. Piotrowskiego, K. Skrzypińską i M. Żemojtel-Piotrowską (2013). Skala zawiera 22 twierdzenia.

Literatura

Piotrowski, J., Szkrzypińska, K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2013). Skala Transcendencji Duchowej. Konstrukcja i walidacja. Roczniki Psychologiczne, 16, 3, 451-467.


Kwestionariusz Samopisu do Pomiaru Duchowości

Kwestionariusz Samopisu do Pomiaru Duchowości, autorstwa I. Heszen-Niejodek, E. Gruszczyńskiej i A. Metlak (2004). Kwestionariusz składa się z 20 twierdzeń. Kwestionariusz mierzy trzy wymiary duchowości: 1 – Religijność (nasilenie praktyk religijnych w życiu codziennym); 2 – Wrażliwość etyczną (nasilenie etycznej postawy); 3 – Harmonię (poczucie współuczestnictwa ze światem, postrzeganie go jako przychylnego).

Literatura

Heszen-Niejodek, I, Gruszczyńska, E. (2004).  Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47(1), 15-31.


SENS ŻYCIA

Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia (Meaning in Life Questionnaire – MLQ)

Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia (Meaning in Life Questionnaire – MLQ), autorstwa M.F. Stegera, P. Frazier,  Sh. Oishi i M. Kalera (2006), polska adaptacja: Kossakowska, M. M., Stefaniak, T. (2013). Kwestionariusz zawiera 10 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Skala MLQ-P; 2) Skala MLQ-S.

Literatura

Kossakowska, M.K., Stefaniak, T. (2013). Sens w życiu. Polska wersja kwestionariusza MLQ. Psychologia Jakości Życia, 12, 2, 111-131.

Steger, M.F., Frazier, P., Oishi, S., Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80-93.


Kwestionariusz Sensu Życia (PIL)

Kwestionariusz Sensu Życia (PIL) opracowany przez Crumbaugh i Maholicka (1964), polska adaptacja: Z. Płużek (za: Popielski, 1987). Aktualna wersja kwestionariusza zawiera 6 stwierdzeń (zostały one wyłonione na podstawie analizy konfirmacyjnej z pierwotnego 20-itmowego kwestionariusza PIL), gdzie badany udziela odpowiedzi na 7 stopniowej skali Likerta (Życińska, Januszek, 2011).

Literatura

Popielski, K. (1987).Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej. W: K. Popielski (red.), Człowiek – pytanie otwarte (s. 237-261). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Życińska, J., Januszek, M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne, 17, 1, 133-142.


Tożsamość

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości (CIFM)

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości (CIFM) autorstwa Topolewska i Cieciuch (2017, 2020).

Literatura

Erikson., E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Marcia J.E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551-558.

Meeus, W. (1996). Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescence, 25(5), 569-598.

Topolewska, E., Cieciuch, J. (2017). Empirical verification of the circumplex of identity formation modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson-Marcia tradition. Self and Identity, 16(1), 37-61.

Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2020). Kołowy model Sposobów Kształtowania się Tożsamości: założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja. Psychologia Rozwojowa, 25, 3, 13-32.


Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS opiera się na koncepcji Koena Luyckxa i współpracowników (Luyckx i in., 2006).

Literatura

Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., Beyers, W. (2006). Unpacking Commitment and Exploration: Preliminary Validation of an Integrative Model of Late Adolescent Identity Formation. Journal of Adolescence, 29, 361–378.

Piotrowski, P., Bzezińska, A. I. (2017). Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS: Wersja zrewidowana. Psychologia Rozwojowa, 22, 4, 89-111.


NIEŚMIAŁOŚĆ

Skala nieśmiałości RCBS

Skala nieśmiałości RCBS, autorstwa Cheek i Buss (1981); Cheek (1983), polska adaptacja: Kwiatkowska, Kwiatkowska, Rogoza (2016). Skala zawiera 13 twierdzeń.

Literatura

Beauvale, A. (2009). Nieśmiałość. W: J. Siuta (red.), Słownik psychologii (s. 166). Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Cheek, J.M., Buss, A.H. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 330-339.

Cheek, J.M. (1983). The Revised Cheek and Buss Shyness Scale (RCBS). Nieopublikowany manuskrypt, Wellesley College, Wellesley, USA.

Kwiatkowska, M.M., Kwiatkowska, K., Rogoza, R. (2016). Polska adaptacja zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz znacznie nieśmiałości w kontekście cech i metacech osobowości. Studia Psychologiczne, 54, 3, 1-17.


Konflikt Praca-Rodzina i Rodzina-Praca

Skala konfliktu Praca-Rodzina i Rodzina-Praca

Skala konfliktu Praca-Rodzina i Rodzina-Praca, opracowana przez Netemeyer, Boles i McMurrian (1996), polska adaptacja: Zalewska (2008). Skala zawiera 10 twierdzeń, po pięć na każdy rodzaj konfliktu.

Literatura

Allen, T.D., Herst, D.E.L., Bruck, C.S., Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, (2), 278-308.

Fields, D.L. (2002). Taking the measure of work. A quide  to validated scales for organizational research and diagnosis. California: Sage Publications. Thousand Oaks.

Netemeyer  R.,  Boles  J., McMurrian  R., (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology,  81(4), 400-410.

Zalewska, A. (2008). Konflikty Praca – Rodzina – ich Uwarunkowania i Konsekwencje. Pomiar Konfliktów. W: L. Golińska, B. Dudek, (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 403-419). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Skala SWING

Kwestionariusz do pomiaru interakcji praca-dom i dom-praca (SWING), autorstwa Geurts i in. (2005), polska adaptacja: Mościcka-Teske i Merecz (2012). Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Negatywna relacja praca-dom; 2) Pozytywna relacja praca-dom; 3) Negatywna relacja dom-praca; 4) Pozytywna relacja dom-praca. Kwestionariusz składa się z 22 twierdzeń.

Literatura

Breaugh, J.A., Frye, N.K. (2008). Work-family conflict: the importance of family-friendly employment practices and family-supportive supervisors. Journal of Business and Psychology, 22, 345-353.

Geurts, S.A.E., Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Dikkers, J.S.E., van  Hooff  M.L.M., Kinnunen,  U.M. (2005). Work-home interaction from a work psychological perspective: Development and validation of a new questionnaire, the SWING. Work Stress, 19(4), 319-339.

Meijman, T.F., Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. W:  Drenth P.J., Thierry  H., de  Wolff  C.J.  (red.), Handbook of work and organizational psychology (s. 5-33). Hove: Psychology Press.

Mościcka-Teske, A., Merecz, D. (2012). Polska adaptacja kwestionariusza SWING do diagnozy interakcji praca-dom i dom-praca. Medycyna Pracy, 63(3), 355-369.

Nylen, L., Melin, B., Laflamme, L. (2007). Interference between work and outside-work demands relative to health: unwinding possibilities among full-time and part-time employees. International Journal of Behavioral Medicine, 14(4), 229-236.

Zalewska, A. (2008). Konflikty „praca-rodzina” – ich uwarunkowania i  konsekwencje. Pomiar konfliktów. W:  Golińska  L., Dudek  B.  (red.), Rodzina i  praca z  perspektywy wyzwań i  zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


IMPULSYWNOŚĆ

Kwestionariusz Impulsywności (IVE)

Kwestionariusz Impulsywności (IVE) autorstwa: Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006), polska adaptacja: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP (2011). Kwestionariusz Impulsywności (IVE) służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii. Kwestionariusz składa się z 54 twierdzeń.

Literatura

Jaworowska, A. (2011). Kwestionariusz Impulsywności IVE. Impulsywność, skłonność do ryzyka, empatia. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Impulsywności Barratta (BIS-11)

Skala Impulsywności Barratta (BIS-11), autorstwa Patton, Stanford i  Barratt (1995) w polskiej adaptacji (Beszłej, Grzesiak, Szechiński, 2008). Skala zawiera 30 twierdzeń. W skali BIS-11 można wyróżnić sześć czynników podstawowych: 1) Uwaga, wyrażająca się umiejętnością skupiania się na wykonywanym zadaniu; 2) Impulsywność ruchowa wyrażająca się poprzez działanie pod wpływem chwilowego impulsu; 3) Samokontrola; 4) Zaangażowanie poznawcze związane z motywacją do działania; 5) Wytrwałością wyrażającą się ustabilizowanym i konsekwentnym stylem życia; 6) Niestabilnością czynników poznawczych.

Literatura

Grzesiak, M., Beszłej, J.A., Szechiński, M. (2008). Skala impulsywności Barratta. The Barratt Impulsivity Scale. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 17 (1), 61-64.

Patton, J.H., Stanford, M.S., Barratt, E.S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology, 51(6), 768-774.


Skala Impulsywnego Zachowania UPPS-P

Skala Impulsywnego Zachowania UPPS-P, autorstwa Lynam, Smith, Whiteside, Cyders (2006, za: Poprawa, 2015), która stanowi konglomerat Skali Impulsywnego Zachowania (UPPS), autorstwa Whiteside i  Lynam (2001) oraz Miary Pozytywnej Popędliwości (MPP) autorstwa (Cyders i in., 2007), polska adaptacja Poprawa (2016). Skala zawiera pięć podskal: 1) Negatywna popędliwość; 2) Popędliwość pozytywna; 3) Brak premedytacji; 4) Brak wytrwałości; 5) Poszukiwanie doznań.

Literatura

Cyders, M.A., Smith, G.T., Spillane, N.S., Fischer, S., Annus, A.M., Peterson, C. (2007). Integration of impulsivity and positive mood to predict risky behavior: Development and validation of a measure of positive urgency. Psychological Assessment, 19, 107-118.

Poprawa, R. (2015). „Skazani” na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Poprawa, R. (2016). Polska adaptacja Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P oraz jej znaczenie w predykcji wybranych eksternalizowanych problemów i zaburzeń. Przegląd Psychologiczny, 59, 1, 95-116.

Whiteside, S.P., Lynam, D.R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30(4), 669-689.


PRACA

PRACOHOLIZM

Kwestionariusz WART-R

Kwestionariusz do Pomiaru Pracoholizmu (Work Addiction Risk Test WART-R), autorstwa Robinson (1998/2007) i Robinson i Philips (1995), polska adaptacja: K. Wojdyło (2005). Kwestionariusz reprezentyuje 5 wymiarów pracoholizmu: 1) Obsesja/kompulsja; 2 ) Emocjonalne pobudzenie/ perfekcjonizm; 3) Przeciążenie pracą; 4) Orientacja na wynik; 5) Poczucie własnej wartości. Kwestionariusz zawiera 25 twierdzeń.

Literatura

Robinson, B.E., Phillips, B. (1995). Measuring workaholism: Content validity of the work addiction risk test. Psychological Reports, 77, 657-658.

Robinson, B.E. (1998/2007). Chained to the desk. New York and London: New York University Press.

Wojdyło, K. (2005). Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych. Nowiny Psychologiczne, 4, 71-84. 

Wojdyło, K., Buczny, J. (2010). Kwestionariusz do pomiaru pracoholizmu: WART-R. Analiza trafności teoretycznej i rzetelności narzędzia. Studia Psychologiczne, 49, 1, 67-80.


Skala Zaabsorbowania Pracą (SZAP)

Skala Zaabsorbowania Pracą (SZAP) jest techniką do badania pracoholizmu opracowaną przez L. Golińską i M. Pasik (Golińska, 2005). Skala zawiera 38 twierdzenia. Skala reprezentuje cztery wymiary zaabsorbowania pracą: 1) Zaabsorbowanie pracą; 2) Przymus pracy; 3) Praca jako regulator emocji; System przekonań chroniący uzależnienie. 

Literatura

Golińska, L. (2005). Skala do badania zaabsorbowania pracą (SZAP). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 9, 17-29.


Skala do pomiaru pracoholizmu (SWBT)

Skala do pomiaru pracoholizmu SWBT została opracowana przez Mudrack i Naughton (2001), polska adaptacja: Dudek, Hauk i Merecz (2011). Skala zawiera 16 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Nadmierna aktywność zawodowa; 2) Intruzowana kontrola innych. 

Literatura

Dudek, B., Hauk, M., Merecz, D. (2011). Ocena pracoholizmu jako behawioralnej tendencji – polska adaptacja kwestionariusza Mudracka i Naughtona. Medycyna Pracy, 62(2), 127-132.

Mudrack, P.E., Naughton, T.J. (2001). The assessment of workaholism: Scale development and preliminary empirical testing. International Journal of Stress Management, 8 (2), 93-111.


Kwestionariusz Przywiązania do Organizacji (KPO)

Kwestionariusz Przywiązania do Organizacji, autorstwa Meyera i Allena (1984, 1991, 1997), polska adaptacja – Bańka i  in. (2002). Kwestionariusz zawiera 18 twierdzeń .Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Przywiązanie afektywne; 2) Trwałość; 3) Charakter normatywny.

Bibliografia

Bańka, A., Wołoska, A. Bazińska, R. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8, 0, 65-74.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984). Testing the “side-best theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research, and application. Thousand Oaks: SAGE Publications.


Kwestionariusz do Pomiaru Klimatu Organizacyjnego (KPKO)

Kwestionariusz do Pomiaru Klimatu Organizacyjnego (KPKO) został opracowany przez Rosenstiel i Boegel (1992), polska adaptacja: Durniat (2012, 2018). Kwestionariusz w wersji skróconej zawiera 55 twierdzenia. Wyniki ujmowane na 7 skalach: 1) Pytania ogólne; 2) Współpracownicy; 3) Przełożeni; 4) Organizacja pracy; 5) Komunikacja; 6) Interesy pracownicze; 7) Awans i rozwój.

Literatura

Durniat, K. (2012). Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel’s organizational climate diagnosis questionnaire. Polish Journal of Applied Psychology, 10 (1), 147-168.

Durniat, K. (2016). Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanego kwestionariusza Rosenstiela i Boegela. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(3) część 2, 41-58.

Durniat, K. (2018). Kwestionariusz do Pomiaru Klimatu Organizacyjnego Rosenstiela i Boegela – polska adaptacja i normalizacja. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6, 3, 48-71.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers. American Journal of Sociology, 57, 1, 86-87.


Kwestionariusz Wartości i Motywów w Pracy (KWiMP)

Kwestionariusz Wartości i Motywów w Pracy (KWiMP),  autorstwa: B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska (2011). Kwestionariusz składa się z 26 pozycji, każda z nich ma postać opisu danej wartości lub motywu. Wyniki ujmowane są 4 skalach: 1) Samorealizacja poprzez pracę, 2) Prospołeczność, 3) Bezpieczeństwo i sprawiedliwość w pracy; 4) Dążenie do dobrobytu.

Literatura

Borkowska, A., Czerw, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. W: Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów (s. 35-47).


Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP)

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) został opracowany przez A. Matczak, A. Jaworowską, A. Ciechanowicz, E. Zalewską, J. Stańczak i I. Bac (2015). Kwestionariusz mierzy dziewięć wymiarów  zainteresowań zawodowych w tym: 1) Zainteresowania Językowe; 2) Zainteresowania Matematyczno-Logiczne; 3) Zainteresowania Praktyczno-Techniczne; 4) Zainteresowania Praktyczno-Estetyczne; 5) Zainteresowania Opiekuńczo-Usługowe; 6) Zainteresowania Kierowniczo-Organizacyjne; 7) Zainteresowania Biologiczne; 8) Preferowanie pracy wymagającej planowania i improwizowania; 9) Preferowanie środowiska pracy słabo i mocno stymulującej. Kwestionariusz składa się ze 133 twierdzeń.

Literatura

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J., Bac, I. (2015). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Narzędzie do pomiaru zainteresowań zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Człowiek w Pracy (CwP)

Kwestionariusz Człowiek w Pracy (CwP), a autorstwa A. Matczak, A. Jaworskiej, D. Fecenec, J. Stańczak i J. Bitner (2009).  Kwestionariusz składa się z 60 pozycji. Pozycje kwestionariusza podzielone są na dwie skale: SK – skala kontrolna (19 pozycji) oraz PUK – skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli (41 pozycji).

Literatura

Bitner, J., Fecenec, D., Jaworowska, A., Matczak, A., Stańczak, J. (2009). Człowiek w Pracy. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Wzorzec Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą (AVEM)

Wzorzec Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą – Schaarschmidta i Fischera, polska adaptacja Rongińska i Gaida (2001). Kwestionariusz składa się z 66 twierdzeń.

Kwestionariusz Funkcjonowania w Miejscu Pracy (KFMP)

Kwestionariusz Funkcjonowania w Miejscu Pracy (KFMP) to polska adaptacja narzędzia Workplace Ostracism Scale (WOS), opracowanego przez Ferris, Brown, Berry i Lian (2008). Polskie tłumaczenie przeprowadziła Gamian-Wilk (2020). Kwestionariusz zawiera 11 twierdzeń.

Literatura

Ferris, D.L., Brown, D.J., Berry, J.W., Lian., H. (2008). The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 93, 6, 1348-1366.


Arkusz Opisu Pracy (AOP)

Arkusz Opisu Pracy (AOP) stosowano do pomiaru poznawczego aspektu zadowolenia z pracy i z życia: ogólnej satysfakcji z pracy, satysfakcji ze składników pracy oraz ogólnej satysfakcji z życia. AOP pozwala oszacować poznawczy aspekt zadowolenia z siedmiu składników pracy: 1) koledzy, 2) przełożony, 3) treść pracy, 4) warunki pracy, 5) organizacja i kierownictwo, 6) rozwój oraz 7) wynagrodzenie.


Satysfakcja z pracy

Skala Satysfakcji z Pracy (SSP)

Skala Satysfakcji z Pracy (SSP) została opracowana przez Zalewską (2003). Skala składa się z pięciu twierdzeń.

Literatura

Zalewska, A. (2003). Skala satysfakcji z pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Pschyologica 7, 49-59.


Skala Satysfakcji z Pracy (SAT-20)

Skala Satysfakcji z Pracy (SAT-20), została opracowana przez P. Jurka (2017). Skala zadowolenia z pracy zawiera 20 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w czterech podskalach: 1) Rozwój; 2) Wynagrodzenie; 3) Zadania; 4) Relacje.

Literatura

Jurek, P. (2017). Właściwości psychometryczne skali SAT-20 – nowego narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 104-126.


Kwestionariusz Zachowania Innowacyjnego (IBQ)

Kwestionariusz Zachowania Innowacyjnego (IBQ) autorstwa Scott i Bruce (1994), polska adaptacja Purc i Łaguna (2019). Skala zawiera sześć twierdzeń.

Literatura

Purc, E., Laguna, M. (2019). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior, 53(3), 404-410.

Scott, S.G., Bruce, R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37, 580-607.


Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP)

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP) opracował Rüdiger Hossiep i Michael Paschen (1998), polska adaptacja: Jaworska, Brzezińska (2014). Narzędzie zawiera 220 pytań diagnostycznych. Kwestionariusz w wersji samoopisowej pozwala na obliczenie wyników w 14 skalach podstawowych podzielonych na cztery obszary: Orientacja zawodowa (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywództwa), Zachowania zawodowe (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działanie), Kompetencje społeczne (Wrażliwość społeczna, Otwartość na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność), Natura psychologiczna (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie).

Literatura

Jaworska, A., Brzezińska, U. (2014). Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy Rudigera Hossiepa i Michaela Paschena. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej (SPGPE)

Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej SPGPE została opracowana przez Lee i Brotheridge (2011/2016), polska adaptacja: Finogenow, Wróbel i Mróz (2015).

Literatura

Hochschild, A.R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lee, R.T., Brotheridge, C.M. (2011/2016). Words from the heart speak to the heart. A study of deep acting, faking, and hiding among child care workers. Career Development International, 16, 4, 401-420.

Finogenow, M., Wróbel, M., Mróz, J. (2015). Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej (SPGPE) – adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych. Medycyna Pracy, 66(3), 359-371.


Kwestionariusz Postawy Przedsiębiorczej (EAO)

Kwestionariusz Postawy Przedsiębiorczej EAO, autorstwa Robinson, Stimpson, Huefner i Hunt (1991), polska adaptacja D. Ochnik (2016). W wersji oryginalnej postawa przedsiębiorcza to konglomerat czterech wymiarów: 1) Potrzeby osiągnięć w biznesie; 2) Innowacyjność w biznesie; 3) Poczucie kontroli osobistej; 4) Samooceny w biznesie. W wersji polskiej postawa przedsiębiorcza reprezentuje jeden globalny wymiar. Kwestionariusz zawiera 31 twierdzeń.

Literatura

Ochnik, D. (2016). Does media information about economic crisis modify entrepreneurial attitude? Marketing i Rynek, 23(12), 19-26.

Robinson, P.B., Huefner, J.C., Hunt, H.K. (1991). Entrepreneurial research on student subjects does not generalize to real world entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 29, 42-50.


Skala Gotowości do Kariery (SGK)

Skala Gotowości do Kariery (SGK) została opracowana przez A. Bańkę (2015). Skala składa się z 24 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Poświecenie; 2) Determinacja; 3) Zaangażowanie.

Literatura

Bańka, A. (2015). Konstrukcja i walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK). Czasopismo Psychologiczne, 21, 2, 273-290.


Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP)

Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP) jest polską adaptacją  (Chudzicka-Czapała, Cozma, Grabowski, Woehr, 2012) kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile (MWEP), autorstwa Millera, Woeher’a i Hudspeth (2002). Narzędzie składa się z 65 twierdzeń. Wskaźniki etyki pracy wyznacza siedem czynników i wynik globalny. Poszczególne wymiary to: 1 – Polegania na sobie (PO) – dążenie jednostki do niezależności w pracy codziennej; 2 – Moralność/Etyczność (M/E) – wiara w moralną i sprawiedliwą egzystencję w chrześcijańskim rozumieniu; 3 – Praca jako wartość centralna (PC) – przeświadczenie, że praca pełni kluczową rolę w życiu i traktowanie jej jako wartości centralnej; 4 – Ciężka praca (CP) – wiara w prawość „mrówczej” pracy; 5 – Niechęć do czasu wolnego (NCW) – przeświadczenie o małej wadze aktywności ludzkiej poza sferą pracy; 6 – Odroczenie gratyfikacji (OG) – postawa zorientowana na przyszłość, która wiąże się z odroczoną nagrodą za włożony wysiłek; 7 – Niechęć do marnowania czasu (NMC) – przeświadczenie o potrzebie wykorzystania czasu w sposób produktywny.

Literatura

Grabowski, D., Chudzicka-Czupała, A. E. (2015). Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile. Psychologia Społeczna, 10, 2 (33), 210-230.

Chudzicka-Czupała, A., Cozma, I., Grabowski, D., Woehr, D. J. (2012). A Comparison of the multidimensional work ethic profile across two countries. Journal of Management and Bussiness, 3, 14 – 33.

Miller, M. J., Woehr, D. J., Hudspeth, N. (2002). The meaning and measurement of work ethic: Construction and initial validation of a multidimensional inventory. Journal of Vocational Behavior, 60, 451- 489.


ZMĘCZENIE CHRONICZNE

Kwestionariusz CFI

Kwestionariusz do badania Zespołu Skumulowanego Zmęczenia (CFI – Cumulative Fatigue Index), autorstwa  Rokuro Kosugo (1982, za: Krawczyk, 2012), polska adaptacja: Marek, Noworol i Żarczyński (1987, 1988). Wyniki ujmowane są na sześciu skalach: 1) Ogólne osłabienie; 2) Osłabienie witalności; 3) Drażliwość; 4) Załamanie zdrowia fizycznego; 5) Niepokój; 6) Obniżona wartość do pracy.

Literatura

Krawczyk, A. (2012). Osobowościowe uwarunkowania przewlekłego zmęczenia. Badania empiryczne dzieci chorych i zdrowych. Kraków: Wydawnictwo Akademia Ignatianum.

Marek, T., Noworol, Cz., Żarczyński, Z. (1998). The work period as a factor determining cumulative fatigue for day and shiftworkers. Ergonomia, 11, 205-213.

Marek, T., Noworol, C., Żarczyński, Z. (1987). Cumulative Fatigue Symptoms at the journeyman and shifters. W: A. Ogiński, J. Gokorski, J. Rutenfranz (red.). Contemporary Advances in Shiftwork Research (s. 251-258). Kraków: Medical Academy.


AUTOPREZENTACJA

Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji

Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji zawiera Skalę Autopromocji (SAP) i Skalę  Autodeprecjacji (SAD), opracowany przez Wojcieszke (2002). Kwestionariusz składa się z 30 twierdzeń.

Literatura

Wojciszke, B. (2002). Autopromocja i autodeprecjacja. Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji. Psychologia Jakości Życia, 1, 145-171.


Inwentarz płci psychologicznej (IPP)

Inwentarz płci psychologicznej (IPP), został opracowany przez A. Kuczyńską (1992), oparty na założeniach teoretycznych opracowanych przez Bem (1974, 1975, 1981). Inwentarz zawiera 35 cech.

Literatura

Bem, S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.

Bem, S.L. (1975). Sex role adaptability: One consequence of psychological androgyny. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 634-643.

Bem, S.L. (1981). Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354-364.

Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


JAKOŚĆ ŻYCIA / SATYSFAKCJA Z ŻYCIA

Skala PWB (18/42/54)

Skala Dobrostany Psychologicznego PWB-18 została opracowana przez C.D. Ryff  (1989), polska adaptacja D. Karaś i J. Cieciuch (2017). Skala w wersji w wersji normalnej zawiera 84 twierdzenia, a w wersji skróconej – 18 twierdzeń. Wyniki ujmowne są na sześciu skalach: 1) Autonomia; 2) Panowanie nad środowiskiem; 3) Rozwój osobisty; 4) Pozytywne relacje z innymi; 5) Cel życiowy; 6) Akceptacja siebie.

Literatura

Karaś, D., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu (Psychological Well-Being Scales ) Caroll Ryff. Roczniki Psychologiczne, 20, 4, 815-835.

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is It? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.


Kwestionariusz BDM

Kwestionariusz do badania subiektywnego dobrostanu adolescentów (BDM) został opracowany przez Wojciechowską (2011) i Lewandowską (2006). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Dobrostan osobowościowy; 2) Dobrostan społeczny; 3) Dobrostan emocjonalny.

Literatura

Lewandowska, J. (2006). Poczucie dobrostanu psychicznego młodzieży w obliczu zmiany szkoły. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem L. Wojciechowskiej. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Wojciechowska, L. (2011). Dobrostan psychiczny adolescentów w obliczu realizacji rozwojowych zadań społecznych. W: D. Borecka-Biernat (red.). Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych (13-39). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.


Kwestionariusz Dobrostanu MHC-SF

Kwestionariusz Dobrostanu MHC-SF (skrócona wersja), opracowana przez Keyesa (2009), polska adaptacja: Karaś, Cieciuch i Keyes (2014). Podczas gdy MHC-LF zawiera 40 itemów, wersja MHC-SF – składa się z 14 itemów. 

Literatura

Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014). The Polish adaptation of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Personality and Individual Differences, 69, 104-109.

Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207–222

Keyes, C. L. M. (2009). The black-white paradox in health: Flourishing in the face of  inequality. Journal of Personality, 77(6), 1677–1706.


Jakość życia (QoL)

Jest to skrócona Skala Jakości Życia Światowej Organizacji Zdrowia (WHOQoL-BREF) (Wołowicka i Jaracz, 2001; Gholami i in., 2012)

Literatura

Wołowicka, L, Jaracz, K. (2001). Polska wersja WHOQoL 100 i WHOQoL Bref.W: L. Wołowicka (red.), Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej.

Gholami, A., Moosavi Jahromi L., Zarei E., Dehghan A. (2013). Application of WHOQOL‑BREF in Measuring Quality of Life in Health‑Care Staff. International Journal of Preventive Medicine, 4, 7, 809-817.


Kidscreen-27

Kwestionariusz do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży to polska wersja metody Kidscreen-27 (Mazur, Małkowska-Szkutnik, Dzielska, Tabak, 2008).

Literatura

Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A., Dzielska, A., Tabak, I. (2011). Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (Kidscreen). Warszawa:  Instytut Matki i Dziecka.  


Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia (KPJŻ)

Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia został opracowany przez zespół M. Straś-Romanowskiej (2004) w oparciu o teorię personalistyczno-egzystencjalną.

Literatura

Straś-Romanowska, M. (1995a). Implikacje dla teorii rozwoju psychicznego wynikające z założeń antropologii filozoficznej. W: J. Trempała (red.), Rozwijający się człowiek w zmieniającym świecie (s. 36-49). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Straś-Romanowska, M. (1995b). Główne idee teoretyczne i metodologiczne psychologii personalistyczno-egzystencjalnej jako dyscypliny humanistycznej. W: M. Straś-Romanowska (red), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej (s. 15-45). Warszawa-Wrocław: PWN.

Straś-Romanowska, M., Oleszkowicz A., Frąckowiak T. (2004). Charakterystyka Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia. Wrocław: Instytut Psychologii UWr.


Skala Satysfakcji z Życia SWLS

Skala Satysfakcji z Życia SWLS, autorstwa Dienera i współpracowników (1985), polska adaptacja: Juczyński  (2001). Skala zawiera 5 twierdzeń.

Literatura

Cohen, S., Kamarck, T., Mermalstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.

Diener, E., Emmons, R. A, Larson, R. J., Griffin, S. (1985). The satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment , 49, 71-75.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.


Potrzeba Poznania

Kwestionariusz Potrzeby Poznania KPP

Kwestionariusz Potrzeby Poznania KPP został opracowany przez P.J. Matusz, J. Traczyk i A. Gąsiorowską (2011). Kwestionariusz KPP jest polską adaptacją kwestionariusza NCS (Cacioppo i Petty, 1982). Kwestionariusz zawiera 36 twierdzenia.

Literatura

Cacioppo, J.T., Petty, R.E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116-131.

Mateusz, P.J., Traczyk, J., Gąsiorowska, A. (2011). Kwestionariusz Potrzeby Poznania – konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą. Psychologia Społeczna, 6, 2 (17), 113-1128.

Petty, R.E., Jarvis, B. G. (1995). An individual difference perspective on assessing cognitive processes. W: N. Schwarz, S. Sudman (red.), Answering questions: Methodology for determining cognitive and communicative processes in survey research (s. 221-257). San Francisco: Jossey-Bass.


Skala Potrzeby Poznawczego Domknięcia SPPD

Skala Potrzeby Poznawczego Domknięcia SPPD została opracowana przez Kossowską (2003) w oparciu o kwestionariusz NFC (Webster, Kruglanski, 1994). Skala występuje w dwóch wersjach (SPPD-32) (Kossowska, 2003) i wersji skróconej SPPD-15 (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012). Wersja skrócona zawiera 15 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Preferowanie porządku; 2) Preferowanie przewidywalności; 3) Nietolerancja wieloznaczności; 4) Zamkniętość umysłowa; 5) Zdecydowanie; 6) Potrzeba Domknięcia Poznawczego. 

Literatura

Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd Psychologiczny, 46, 355-375.

Kossowska, M., Hanusz, K., Trejtowicz, M. (2012). Skrócona wersja Skali Potrzeby Domknięcia Poznawczego. Psychologia Społeczna, 7, 1 (20), 89-99.

Webster, D.M., Kruglanski, A.W. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1049-1062.


Radzenie sobie ze stresem

Kwestionariusz Radzenie Sobie ze Stresem CISS

Kwestionariusz Radzenie Sobie ze Stresem (CISS) został opracowany przez Normana S. Endler’a i Jamesa D. A. Parker’a (1990, 1994), polska adaptacja: Strelau, Szczepaniak i  Wrześniewski (1996). Wyniki ujmowane są w 3 skalach: 1) Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ); 2) Styl skoncentrowany na emocjach (SSE); 3) Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU) – który zawiera 2 podskale: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ); poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT).

Literatura

Endler, N.S., Parker, J.D.A. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854.

Endler, N.S., Kantor, L., Parker, J.D.A. (1994). State-trait coping, state-trait anxiety and academic performance. Personality and Individual Differences, 16, 663-670.

Szczepaniak, P., Strelau, J., Wrześniewski, K. (1996). Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. Przegląd Psychologiczny, 39, 187-210.


Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru  Radzenia Sobie ze Stresem (COPE)

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru  Radzenia Sobie ze Stresem (COPE),  autorstwa: Carvera i in. (1989), polska adaptacja: Juczyński, Ogińska-Bulik (2006). Kwestionariusz składa się z 60 twierdzeń.

Literatura

Carver, C., Scheier, M., Weintraub, J. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2006). Narzędzia do Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych.


Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 10)

Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 10), została opracowana przez Sheldona Cohena i in. (1983), polskiej adaptacji podjęli się Zygfryd  Juczyński i Nina Ogińska-Bulik (2009). Kwestionariusz zawiera 10 pytań.


Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 4)

Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 4), została opracowana przez Sheldona Cohena i in. (1983), polska adaptacja: Atroszko (2015).

Literatura

Atroszko, P.A. (2015). Struktura uzależnienia studentów od uczenia się: wybrane czynniki ryzyka, związek ze stresem i strategiami radzenia sobie oraz funkcjonowaniem psychospołecznym. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Gdański

Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.


Kwesationariusz Poczucia Stresu (KPS)

Kwesationariusz Poczucia Stresu (KPS), autorstwa M. Plopy i R. Makarowskiego (2010). Wyniki ujmowne są na czterech skalach : 1) Napięcie emocjonalne ; 2) Stres zewnętrzny ; 3) Stres intrapsychiczny ; 4) Skala kłamstwa.

Literatura

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

Plopa, M., Makarowski, R. (2010). Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press&IT.


Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia PCI

Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia PCI został opracowany przez Greenglass, Schwarzera, Jakubiec, Fiskenbaum i Tauberta (1999), polska adaptacja: Pasikowski, Sęk, Greenglass i Taubert (2002). PCI składa się z 55 pozycji testowych. Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Proaktywne; 2) Refleksyjne; 3) Planowanie strategii; 4) Prewencyjne; 5) Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego; 6) Poszukiwanie wsparcia instrumentalnego; 7) Unikanie.

Literatura

Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, S.D., Fiksenbaum, Lv Taubert, S. (1999). The Proactive Coping Inventory (PCI): A multidimensional research instrument. Paper presented at the 20th International Conference of the STAR (Stress and Anxiety Research Society) Cracow, Poland, July 12-14.

Pasikowski, T., Sęk, H., Greenglass, E., Taubert, S. (2002). The proactive coping inventory – Polish adaptation. Polish Psychological Buletin, 33, 1, 41-46.


Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS)

Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS) został opracowany przez D. Włodarczyka i W. Wrześniewskiego (2010). W obecnej postaci kwestionariusz składa się z dwóch części: KOS-A (do badania oceny sytuacyjnej) i KOS-B (do badania oceny dyspozycyjnej). Obie części zawierają ten sam zestaw 33 przymiotnikowych określeń, stosowanych do opisu sytuacji stresowej.

Literatura

Włodarczyk D., Wrześniewski K. (2010). Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS). Przegląd Psychologiczny, 53 (4), 479-496.


Skala konfliktu interpersonalnego w pracy (ICAWS, Interpersonal Conflicts at Work)

Skala konfliktu interpersonalnego w pracy (ICAWS, Interpersonal Conflicts at Work), autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera cztery pytania diagnostyczne.

Skala Organizacyjnych Ograniczeń (OCS, Organizational Contraints Scale)

Skala Organizacyjnych Ograniczeń (OCS, Organizational Contraints Scale) autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera jedenaście pytań diagnostyczne.

Skala obciążenia pracą

Skala obciążenia pracą (QWI, Quantitative Workload Inventory), autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera pięć pytań diagnostycznych.

Literatura

Baka, Ł., Bazińska, R. (2015). Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational Constraints Scale. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 1-8.

Spector, P.E. i Jex S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal Confl ict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 356-367.


Wsparcie społeczne

Skala Wsparcia Społecznego (SWS)

Skala Wsparcia Społecznego (SWS) opiera się na założeniach teoretycznych Tardy’ego (1985), polska adaptacja Kmiecik-Baran (1995). Skala zawiera 24 itemy. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Wsparcie emocjonalne; 2) Wsparcie wartościujące; 3) Wsparcie instrumentalne;  4) Wsparcia informacyjne.

Literatura

Tardy, Ch.H. (1985). Social support measurement. American Journal of Community Psychology, 13(2), 187-202.

Kmiecik-Baran, K. (1995). Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegląd Psychologiczny, 38, 1(2), 201-2014.


Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS)

Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) zostały opracowane przez Schwarzera i Schutz (2003), polska adaptacja: Łuszczyńska i in. (2006). Opis: Narzędzie badawcze zawiera łącznie 6 skal: 1) Wsparcie spostrzegane; 2) Wsparcie aktualnie otrzymywane; 3) Zapotrzebowanie na wsparcie; 4) Poszukiwanie wsparcia; 5) Wsparcie buforująco-ochronne; 6) Udzielanie wsparcia przez osobę bliską (przy czym tę część kwestionariusza wypełnia osoba bliska dla badanego).

Literatura

Łuszczyńska, A., Kowalska, M., Mazurkiewicz, M., Schwarzer R. (2006). Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): Wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi. Studia Psychologiczne,  44(3), 17-27.

Schulz, U., Schwarzer, R. (2003). Soziale Untersutzung bei der Krankheitsbewaltigung: Die Berlinet Social Support Skaleń (BSSS). Diagnostica, 49, 73.


Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (MSPSS)

Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (MSPSS) autorstwa Zimeta i współpracowników (1988) zastała zaadoptowana do polskich warunków przez K. Buszman i H. Przybała-Basista (2017). Skala składa się z 12 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na czterech skalach w tym wynik ogólny. Pozostałe wymiary to: 1) Przyjaciele; 2) Rodzina; 3) Osoba znacząca.

Literatura

Buszman, K., Przybała-Basista, H. (2017). Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 4, 581-599.

Zimet, G., Dahlem, S., Zimet, S., Farley, G. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-41.


Właściwości psychometryczne SSL 12-I, Social Support List 12 – Interactions

Skala Wsparcia Społecznego dla populacji osób starszych wiekiem (SSL 12-I, Social Support List 12 – Interactions). Opis: Skala SSL12-I, opracowana przez holenderskich badaczy Kempena i van Eijka (1995), jest skróconą wersją 34-pytaniowej skali Social Support List-Interactions autorstwa innego holenderskiego badacza van Sonderena (1993). Skala dotycząca wsparcia mierzonego jakością i ilością interakcji społecznych, w jakich uczestniczą badani, składa się z 12 pytań. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Wsparcie w życiu codziennym; 2) Wsparcie w sytuacjach trudnych; 3) Ocena własnej wartości jako dawcy wsparcia.

Literatura

Brzyski, P., Knurowski, T., Tobiasz-Adamczyk, B. (2005). Trafność i rzetelność Skali Wsparcia Społecznego SSL-12-1 w populacji osób starszych wiekiem w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny, 59, 135-145.

Kempen G.I.J.M., Van Eijk L.M. (1995). The psychometrie properties of the SSL 12-1 a short scalę for measuring social support in the elderly. Social Indicators Research, 35, 303-312.

van Sonderen F.L.P. (1993). Het meten van sociale steun met de Soeiale Steun Lijst – Interacties (SS1-I) en de Sociale Steun Lijst – Discreapanties (SSL-D), een handleiding (Assessment of social support, interactions and discrepancies – a manual). Groningen: University of Groningen, Northern Center for Health Care Research.


Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży (KSWS-18)

Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży (KSWS-18) opracowana przez Skowrońską i Pabich (2015). Skala zawiera 18 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Wsparcie rodzicielskie; 2) Wsparcie nauczycielskie; 3) Wsparcie rówieśnicze.

Literatura

Skowroński, B., Pabich, R. (2015). Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacyjna, 27, 89-114.


Inwentarz Wsparcia Społecznego Bizonia

Inwentarz Wsparcia Społecznego autorstwa Bizonia (2001). Umożliwia ocenę rodzaju oferowanego wsparcia oraz określa jego wielkość i zakres, na które chorzy mogą liczyć. Uwzględniono tu następujące rodzaje usług: doradzanie, wyręczanie, popieranie, opiekowanie się, pomaganie w niespodziewanych kłopotach, pocieszanie, powiernictwo oraz dawanie bezwarunkowego oparcia.

Literatura

Bizoń, Z, Kokoszka, A, Roszczyńska, J, Bryła, L, Wojnar, M. (2001). Ocena otoczenia i oparcia społecznego według Zdzisława Bizonia. Opis metody i jej zastosowanie. Psychiatria Polska, 35, 617-634.


Skala Oceny Wsparcia Społecznego (ISEL-40)

Skala Oceny Wsparcia Społecznego (ISEL-40), opracowana przez Tardy (1985), polska adaptacja: Zarzycka i in. (2010). W narzędziu tym wyodrębniono 4 podskale: faktyczna/rzeczywista skoncentrowana na wsparciu materialnym, przynależności polegającej na utożsamianiu się z sytuacją innych osób, samooceny poprzez porównywanie siebie z innymi osobami i poczucia własnej wartości.

Literatura

Cohen, S., Underwood, L.G., Gottlieb, B.H. (red.) (2000). Social Support and Intervention. A Guide for Health and Social Scientists. NY: Oxford University Press.

Tardy, C.H. (1985). Social Support Measurement. American Journal of Community Psychology, 13, 187-202.

Zarzycka, D., Śpila, B., Wrońska, I., Makara-Studzińska, M. (2010). Analiza walidacyjna wybranych aspektów Skali Oceny Wsparcia Społecznego – Interpersonal Support Evaluation List – 40 v. General Population (ISEL-40 v. GP). Psychiatria, 7, 3, 83-94.


NARCYZM

Skala Narcyzmu Kolektywnego (SCN)

Narcyzm kolektywny (Scale of Collective Narcissism SCN) został opracowany przez Golec de Zavala, Cichocka, Eidelson, i Jayawickreme (2009). Skala składa się z 12 stwierdzeń.

Literatura

Golec de Zavala, A., Cichocka, A., Eidelson, R., Jayawickreme, N. (2009). Collective Narcissism and Its Social Consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 6, 1074-1096.


Skala Narcyzmu Wielkościowego (NPI)

Kwestionariusz narcyzmu NPI autorstwa: R. Raskina i C.S. Hall’a, polska adaptacja: K. Drat-Ruszczak, R. Bazińska (2000). Narzędzie składa się z 34 itemów. Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Podziw; 2) Lider; 3) Próżność; 4) Samowystarczalność.

Literatura

Drat-Ruszczak, K. (2000). Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki T. 2. (s. 601-652). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Raskin, R., Hall, C.S. (1979). The Narcissistic Personality Inventory. Psychological Reports, 45, 159-162. Raskin, R., Hall, C.S. (1981). The Narcissistic Personality Inventory: Alternate form reliability and further evidence of construct validity. Journal of Personality Assesment, 45, 159-162.


Skala narcyzmu nadwrażliwego(HSNS)

Skala narcyzmu nadwrażliwego (HSNS), autorstwa Hendin i Cheek (1997), polska adaptacja Czarna i in. (2014). Skala HSNS składa się z 10 twierdzeń.

Literatura

Czarna, A., Dufner, M., Clifton, A. (2014). The effects of vulnerable and grandiose narcissism on liking-based and disliking-based centrality in social networks. Journal of Research in Personality, 50, 42-45.

Hendin, H., Cheek, J. (1997). Assessing Hypersensitive Narcissism: A Reexamination of Murray’s Narcism Scale. Journal of Research in Personality, 31(4), 588-599.


Kwestionariusz narcystycznego podziwu i rywalizacji (NARQ)

Kwestionariusz narcystycznego podziwu i rywalizacji (NARQ), opracowana przez Back i in. (2013), polska adaptacja: Rogoza i in. (2016). Kwestionariusz zawiera 18 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Podziw; 2) Rywalizacja.

Literatura

Back, M.D., Kiifner, A.C.P., Dufner, M., Gerlach, T.M., Rauthmann, J.F., Denissen, J.J.A. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: disentangling the bright and dark sides of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 105 (6), 1013-1037.

Back, M.D., Schmukle, S.C., Egloff, B. (2010). Why Are Narcissists so Charming at the First Sight? Decoding the Narcissism-Popularity Link at Zero Acquaintance. Journal of Personality and Social Psychology, 98 (1), 132-145. Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 3, 410-431.


KŁAMSTWO / SZCZEROŚĆ

Kwestionariusz Tendencji do Kłamstwa

Skali Kłamstwa została opracowana przez Nowak-Aksamit (2017). Opis: Skala służy do badania tendencji do kłamstwa. Narzędzie badawcze zawiera 25 twierdzeń.

Skala Szczerości (SSZ)

Skala Szczerości (SSZ) jest skalą zaczerpniętą z Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2. Skala ta mierzy mało życiowe nastawienie bądź przedstawienie siebie jako wyjątkowo moralnego w zakresie odpowiadania na pytania. Skala składa się z 14 twierdzeń.


Skala kłamstwa (SK) wg EPQ-R

Skala Kłamstwa (SK) jest skalą zaczerpniętą z kwestionariusza osobowości EPQ-R, której celem jest pomiar występującej u niektórych osób tendencji do „przedstawiania się w lepszym świetle”. Skala składa się z 21 pytań.


Skala kłamstwa (SK-S) wg EPQ-R(S)

Skala Kłamstwa (SK) jest skalą zaczerpniętą z kwestionariusza osobowości EPQ-R, której celem jest pomiar występującej u niektórych osób tendencji do „przedstawiania się w lepszym świetle”. Skala składa się z 12 pytań.


Rodzina

Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR)

Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR), autorstwa A. Matczak i A. Jaworowskiej (2018). Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Rygoryzm; 2) Permisywność; 3) Nadopiekuńczość; 4) Bezradność i ogólny wynik kompetencji rodzicielskiej.

Literatura

Matczak, A., Jaworowska, A. (2018). Test Kompetencji Rodzicielskich TKR. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Poczucia Kompetencji Rodzicielskiej (PSOC-PL)

Skala Poczucia Kompetencji Rodzicielskiej (PSOC-PL) została opracowana przez zespół Gibaud-Wallston i Wandersman (1978), polska adaptacja: Kossakowska (2017). Skala zawiera 17 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Satysfakcja; 2) Skuteczność.

Literatura

Kossakowska, K. (2017). Charakterystyka i ocena właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali Poczucia Kompetencji Rodzicielskich (PSOC-PL). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 21, 79-95.


Kwestionariusz jakości więzi i satysfakcji w związku partnerskim w zależności od wcześniejszych doświadczeń w rodzinie pochodzenia

Kwestionariusz CIFA (Werner, Green, 2005, za: Tryjarska, Chrząstowski, 2010), polska adaptacja:  Tryjarska, Chrząstowski (2010). Narzędzie składa się z 13 skal (każda ze skal zawiera 14 pozycji, łącznie 182 pozycje): (1) Ciepło, (2) Wspólny czas, (3) Troska, (4) Fizyczna intymność, (5) Przewidywalność, (6) Otwartość, (7) Unikanie konfliktów, (8) Agresja, (9) Lęk separacyjny, (10) Zaborczość/Zazdrość, (11) Emocjonalna współreaktywność, (12) Mistyfikacja projekcyjna, (13) Autorytaryzm/Dominacja.

Literatura

Górska, M. (2007). Parent-child relation in families of adolescent drug abusers. Alcohol and Drug Abuse, 20, 11-29.

Tryjarska, B., Chrząstowski, Sz. (2010). Polska adaptacja Kalifornijskiego Kwestionariusza do Badania Rodziny. Przegląd Psychologiczny, 53, 1, 101-120.


Kwestionariusz Psychologicznego Przystosowania się (PAQ)

Kwestionariusz PAQ, autorstwa Khaleque i Rohner’a (2002), polska adaptacja: Roszak i Falis (2014). Kwestionariusz występuje w dwóch wersjach, dla dzieci (42 itemy, Rohner i Khaleque, 2005) oraz dla dorosłych (63 itemy, zaś wersja skrócona 42 itemy). Wskaźnikiem stopnia psychologicznego przystosowania jest wynik globalny i siedem podskal: 1) Wrogość/agresja; 2) Zależność/obronna niezależność ; 3) Pozytywna lub zaburzona samoocena ; 4) Poczucie adekwatności lub nieadekwatności; 5) Emocjonalna reaktywność vs. jej brak; 6) Stabilność emocjonalna; 7) Pozytywny vs. negatywny światopogląd.

Literatura

Khaleque, A., Rohner, R.P. (2002). Reliability of measures assessing the pancultural association between perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 87-99.

Khaleque, A., Rohner, R.P. (2012). Pancultural associations between perceived parental acceptance and psychological adjustment of children and adults: A metal analytic review of worldwide research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43, 784-800.

Rohner, R.P. (2004). The parental “acceptance-rejection syndrome”: Universal correlates of perceived rejection. American Psychologist, 59, 827-840.

Rohner, R.P. (2005). Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ): Test manual. W: R.P. Rohner, A. Khaleque (red.), Handbook for the study of parental acceptance and rejection (wyd. 4, s. 43-106). Storrs, CT: Rohner Research Publications.


Kwestionariusz PARQ – akceptacja/odrzucenie rodziców

Kwestionariusz PARQ, autorstwa Rohner’a (2005), polska adaptacja: Roszak i Filus (2014). Kwestionariusz diagnozuje stopień akceptacji-odrzucenia przez każde z rodziców. Kwestionariusz składa się z 24 twierdzeń. Wskaźnikiem stopnia akceptacji-odrzucenia zawiera wynik globalny i cztery skale: 1) Ciepło/Uczucie; 2) Wrogość/Agresja; 3) Obojętność/Zaniedbanie; 4) Ogólne odrzucenie.

Literatura

Rohner, R. P. (2005). Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ): Test manual. W: R. P. Rohner, A. Khaleque (red.), Handbook for the study of parental acceptance and rejection (wyd. 4, s. 43-106). Storrs, CT: Rohner Research Publications.

Rohner, R. P. (2011). Parental Power-Prestige Questionnaire (3PQ). W: R. P. Rohner (red.), Measures for use in parental acceptance-rejection research (s. 134-135). Storrs, CT: Rohner Research Publications.

Rohner, R. P., Carrasco, M. A. (2014). Special Issue: Parental Power and Prestige Moderate the Effects of Perceived Acceptance on Offspring’s Psychological Adjustment. Cross-Cultural Research, 48(3).

Roszak, J., Filus, A. (2014). Relationships Between Parental Power, Prestige, and Acceptance, and the Psychological Adjustment of Young Adults in Poland. Cross-Cultural Research, 1-9.

Khaleque, A., Rohner, R. P. (2002). Reliability of measures assessing the pancultural association between perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 87-99.


Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (KRR)

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (KRR), autorstwa M. Plopy i P. Połomskiego (2010). Kwestionariusz KRR występuje w sześciu wersjach .Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Komunikacja; 2) Spójność; 3) Kontrola. Czwarty wymiar: Tożsamość występuje w KRR-6.

Literatura

Plopa, M., Połomski, P. (2010). Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersje dla młodzieży. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo VizjaPress&IT.


Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców KPR-Roc

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców KPR-Roc został opracowany przez M. Plopę (2008). Kwestionariusz składa się z 50 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na pięciu wymiarach:  1) Postawa Akceptacji/Odrzucenia; 2) Postawa Nadmiernie Wymagająca; 3) Postawa Autonomii; 4) Postawa Niekonsekwentna; 5) Postawa Nadmiernie Ochraniająca.

Literatura

Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press & IT.


Kwestionariusz Ról Rodzinnych (KRR)

Kwestionariusz Ról Rodzinnych (KRR), autorstwa A. Margasińkiego (2018). Kwestionariusz zawiera 50 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Żelazne dziecko; 2) Bohater; 3) Maskotka; 4) Niewidzialne dziecko; 5) Kozioł ofiarny.

Literatura

Margasiński, A. (2018). Kwestionariusz Ról Rodzinnych. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi (PCR)

Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi (PCR), autorstwa Roe i Siegelmana (1963), polska adaptacja Kowalski (1984). Kwestionariusz służy do diagnozy postaw rodzicielskich w percepcji dzieci. Postawy rodzicielskie składają się z dwóch oddzielnych części, pierwsza dotyczy postaw matki, druga część – postaw ojca. Każda z dwóch wersji mierzy pięć wymiarów postaw: 1) Postawa kochająca (L); 2) Postawa odrzucająca (R); 3) Postawa wymagająca (D); 4) Postawa liberalna (C); 5) Postawa Ochraniająca (A). Kwestionariusz zawiera 50 twierdzeń.

Literatura

Kowalski, W.S. (1984). Kwestionariusz Stosunków Między Rodzicami a Dziećmi A. Roe i M. Siegelmana. Podręcznik. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

Roe, A., Siegelman, R. (1963). A parent-child relations questionnaire. Child Development, 34, 355-369.


Kwestionariusz Stylów Wychowania (w rodzinie własnej i pochodzenia)

Kwestionariusz Stylów Wychowania KSW został opracowany przez M. Ryś (2001). Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Styl demokratyczny; 2) Styl autorytarny; 3) Styl liberalny-kochający; 4 ) Styl liberalny-niekochający.

Literatura

Kuczkowski, S. (1991). Przyjacielskie spotkania wychowawcze. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.


Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia (SDRP)

Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia (SDRP) została opracowana przez K. Gąsiora (2012). Skala składa się z 36 pozycji. Oprócz ogólnego wskaźnika dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia (WDRP) można obliczyć 3 wskaźniki główne, 6 elementarnych oraz osobno wskaźnik wsparcia pozarodzinnego: ogólny wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia (WDRP) jest sumą wskaźników cząstkowych (bez wskaźnika wsparcia pozarodzinnego); trzy główne wskaźniki: funkcjonowanie rodziny pochodzenia (FRP), obraz rodziców (OBRR), praktyka rodzicielska (PR); sześć wskaźników elementarnych: struktura rodziny (SR), czynniki urazowe (CUR), obraz matki (OBRM), obraz ojca (OBRO), praktyka rodzicielska matki (PRM), praktyka rodzicielska ojca (PRO); wskaźnik wsparcia pozarodzinnego (WPR).

Literatura

Gąsior, K. (2012). Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Difin.


Skala Nieprzystosowania Społecznego  SNS

Skala Nieprzystosowania Społecznego  SNS została opracowana przez L. Pytka (2005). Skala Nieprzystosowania Społecznego składa się z sześciu części: 1) Nieprzystosowanie rodzinne (NR); 2) Nieprzystosowanie rówieśnicze (koleżeńskie) (NK); 3) Nieprzystosowanie szkolne (NS); 4) Zachowania antyspołeczne (ZA); 5) Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych (BP); 6) Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych (SK).

Literatura

Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.


Skala Rodziny Pochodzenia (FOS)

Skala Rodziny Pochodzenia (FOS) autorstwa Hovestadta i in. (1985), polska adaptacja Fajkowska-Stanik (1999). Kwestionariusz składa się z 40 twierdzeń. Wyniki ujmowane są dwóch skalach: 1) Autonomia; 2) Bliskość. Wymienione skale zawierają dodatkowe wymiary. Dla Autonomii jest to: 1- jasność przekazu; 2 – odpowiedzialność; 3- szacunek do innych; 4 – otwartość na innych; 5 – akceptacja separacji i straty. W przypadku bliskości: 1 – zakres uczuć; 2 – nastrój i ton; 3 – rozwiązywanie konfliktów; 4 – empatia; 5 – zaufanie.

Literatura

Fajkowska-Stanik, M. (1999). Polska adaptacja Skali Rodziny Pochodzenia Hovestadta, Andersona, Piercy’ego, Cochrana i Fine’a. Przegląd Psychologiczny, 42, 3, 51-67.

Hovestadt, A.J., Anderson, W.T., Piercy, F.P., Cochran, S.W. (1985). A family of origin scale. Journal of Marital and Family Therapy, 11, 3, 287-297.


Kwestionariusz Ty i Twoje rodzeństwo STQ – Now

Kwestionariusz Ty i Twoje rodzeństwo STQ – Now, autorstwa R.B. Stewart, A.L. Kozak, L.M. Tingley, J.M. Goddard, E.M. Blake i W. Casse (2001), polska adaptacja P. Szymańska (2016). Kwestionariusz zawiera 48 twierdzeń .Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Wzajemność; 2) Krytycyzm; 3) Dominacja; 4) Obojętność; 5) Rywalizacja.

Literatura

Stewart, R.B., Kozak, A.L., Tingley, L.M., Goddard, J.M., Blake, E.M., Cassel, W.A. (2001). Adult sibling relationships: validation of a typology. Personal Relationships, 8(3), 299-324.

Szymańska, P. (2016). An analysis of sibling relationship in adulthood: STQ-Now. Polish version. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 55-64.


Kwestionariusz wzorców przywiązania IPPA

Kwestionariusz wzorców przywiązania IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment) opracowany przez Armsdena i Greenberga (1987), polska adaptacja H. Liberska, K. Głogowska,  M. Deja (2016). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Zaufanie; 2) Komunikacja; 3) Alienacja. Kwestionariusz który składa się z trzech modułów (matka, ojciec, rówieśnicy) zawiera 25 twierdzeń,

Literatura

Armsden, G., Greenberg, M. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 5, 427-453.

Grzegorzewska, I. (2013). Odporność psychiczna dzieci alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Liberska, H., Głogowska, K., Deja, M. (2016). Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji. Czasopismo Psychologiczne, 22, 2, 219-227.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (2011). Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny IMiD. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Matki i Dziecka.


Kwestionariusz Moje Wspomnienia Wychowania (s-EMBU-PL)

Kwestionariusz Moje Wspomnienia Wychowania (s-EMBU-PL), autorstwa W.A. Arrindella i in. (1999), polska adaptacja: M. Poraj-Weder (2013). Kwestionariusz składa się z dwóch wersji (ocena postawy matki i ojca), każda z nich zawiera 23 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Ciepło emocjonalne; 2) Odrzucenie; 3) Nadopiekuńczość.

Literatura

Arrindell, W.A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., Recinos, L.A., Gaszner, P., Peter, R, Battagliese, G., Kallai, J., van Ende, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613-628.

Poraj-Weder, M. (2013). Czy wychowujemy do materializmu? O związkach postaw rodzicielskich z materializm młodych dorosłych [Do we bring up for materialism? The relations of parental attitudes to materialism in young adults]. Psychologia Wychowawcza, 4, 46-63.


Skala do Badania Oczekiwań wobec Partnera (SBOP)

Skala do Badania Oczekiwań wobec Partnera (SBOP), została opracowana przez Kaczuba (2018). Opis: Skala SBOP występuje w dwóch wersjach (A – mój obecny partner; B – mój idealny partner). Skala zawiera 18 twierdzeń.

Literatura

Kaczuba, A., Janicka, I. (2018). Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych. Czasopismo Psychologiczne, 24, 2, 397-404.

Kaczuba, A. (2018). Samoocena i oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w związek. Nie opublikowana praca magisterska. Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii.


Kwestionariusz Klimatu dla Twórczości w Relacji Rodzica z Dzieckiem (CCP-CRQ)

Kwestionariusz Klimatu dla Twórczości w Relacji Rodzica z Dzieckiem (CCP-CRQ), autorstwa Kwaśniewska, Witkowska, Gralewski, Kostrzewska (2017). Kwestionariusz składa się z 24 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Zachęcanie do doświadczania nowości i różnorodności; 2) Zachęcanie do nonkonformizmu; 3) Wspieranie wytrwałości w działaniach twórczych; 4) Zachęta do fantazjowania.

Literatura

Kwaśniewska, J., Witkowska, E. M., Gralewski, J., Kostrzewska, M. (2017). Climate for creativity in parent-child relationship -qualitative analysis. Creativity. Theories – Research -Applications, 4, 137-158.


Przywiązanie

Pomiar stylu przywiązania do psa (PAQ)

Pomiar stylu przywiązania do psa (PAQ) został opracowany przez Zilcha-Mano, Mikulincera oraz Shavera (2011), polska adaptacja: Cholewa i Bargiel-Matusiewicz (2017). Skala zawiera 24 pozycji testowych. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Styl lękowy; 2) Styl unikający.

Literatura

Cholewa, O., Bargiel-Matusiewicz, K. (2017). Pomiar stylu przywiązania w relacji człowiek-pies. Struktura i własności psychometryczne polskiej wersji Pet Attachment Questionnaire (PAQ). Psychologia-Etiologia-Genetyka, 36, 33-49.

Zilcha-Mano, S., Mikulincer, M., Shaver, P.R. (2011). An attachment perspective on human-pet relationships: Conceptualization and assessment of pet attachment orientations. Journal of Research in Personality, 45(4), 345-357.


Kwestionariusz Stylów Przywiązania (KSP)

Kwestionariusz Stylów Przywiązania (KSP), autorstwa M. Plopy (2012). Kwestionariusz składa się z 24 stwierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Styl bezpieczny; 2) Styl unikowy; 3) Styl lękowo-ambiwalentny.

Literatura

Kaźmierczak, M., Plopa, M. (2012). Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania. Warszawa: Wydawnictwo VIZJA PRESS & IT.


Skala Wzorów Przywiązania (SWP)

Skala Wzorów Przywiązania to polska adaptacja skali Parental Bonding Instrument (Parker i in., 1979), polska adaptacja: Popiel i Pragłowska (2006). Badana skala jest testem retrospektywnym, odnoszącym się do przeszłych wydarzeń. Skala zawiera 25 pozycji testowych, oddzielnie dla matki i ojca. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Opieka (opiekuńczy – odrzucający); 2) Kontrola (kontrolujący – dający poczucie autonomii).

Literatura

Parker, G., Tupling, H., Brown, L. (1979). Parental Bonding Instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1-10.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2006). Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii. W: J. Meder (red.),  Oddziaływania psychologiczne w schizofrenii. Biblioteka Psychiatrii Polskiej (s. 31-43). Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP.


Skala Przywiązania do Zwierzaka (SPZ)

Skala Przywiązania do Zwierzaka (SPZ) to polskie tłumaczenie  Lexington Attachment to Pets Scale (LAPS), opracowany przez  Johnson, Garrity i Stallones (1992). Opis: Skala zawiera 23 twierdzenia testowe. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Ogólne przywiązanie; 2) Zastępujący ludzi; 3) Prawa zwierząt/dobrostan zwierząt.

Literatura

Johnson, T. P., Garrity, T. F. i Stallones, L. (1992). Psychometric evaluation of the Lexington Attachment to Pets Scale (LAPS). Anthrozoös, 5, 160-175.


Skal przywiązania ECR

Skala Doświadczeń w Bliskich Związkach (DBZ-R) jest polską adaptacją Skali Experience in Close Relationships-Revised (ECR- R) (Fraleya, Wallera i Brennana, 2000). Polska adaptacja w wersji skróconej została opracowana przez Lubiewską i in. (2013). Skala zawiera 16 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Niepokój; 2) Unikanie.

Literatura

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fraley, R.C., Waller, N.G., Brennan, K.A. (2000). An item-response theory analysis of selfreport measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365.

Hazan C., Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.

Lubiewska, K., Głogowska, K., Mickiewicz, K., Wyrzkowska, E., Wiśniewski, C., Izdebski, P. (2013). Skala Experience in Close Relationships-Revised: Struktura, Rzetelność oraz Skrócona Wersja Skali w Polskiej Próbie. Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Nadzieja

Skala Nadziei Podstawowej (BHI-12-R)

Skala Nadziei Podstawowej (BHI-12) została opracowana przez Trzebiński i Zięba (2003). Skala zawiera 12 pozycji testowych. W wersji zrewidowanej, wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Porządek świata; 2) Przychylność świata.

Literatura

Trzebiński, J., Zięba, M. (2003). Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS)

Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS), opracowany przez Trzebiński (2001). Kwestionariusz składa się 12 twierdzeń. Kwestionariusz, oprócz dostarczenia wyniku ogólnego, umożliwia także pomiar dwóch komponentów nadziei: (1) umiejętności znajdywania rozwiązań oraz (2) siły woli.

Literatura

Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Snyder, C. R., Cheavens, J., Sympson, S. C. (1997). Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1 (2), 107-118.


Kwestionariusz Mechanizmów Obronnych (KMO)

Kwestionariusz Mechanizmów Obronnych został opracowany przez Seredyńską (2016). Kwestionariusz zawiera 125 pozycji testowych. Narzędzie umożliwia pomiar dwudziestu pięciu osobowościowych mechanizmów obronnych, które to tworzą filar trzech mechanizmów: 1) mechanizmy prymitywne; 2) mechanizmy prymitywne narcystyczne; 3) mechanizmy wyższe.

Literatura

Seredyńska, A. (2016). Mechanizmy obronne jako wskaźnik stylu osobowości. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kwestionariusz DSQ-40

Kwestionariusz DSQ-40 (Defense Style Questionnaire) jest narzędziem służącym do badania mechanizmów obronnych. Składa się z 40 pozycji odnoszących się do 20 mechanizmów obronnych, które przez twórców kwestionariusza zostały podzielone na trzy grupy (Andrews, Singh, Bond 1993, za: Cichocki, 2008):

Literatura

Andrews, G., Sinch, M., Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and Mental Diseases, 181, 246-256.

Seredyńska, A. (2015). Mechanizmy obronne w diagnozie psychodynamicznej i pedagogicznej. Kraków: wydawnictwo WAM.


Skala Pomiaru Prężności dla dzieci i młodzieży (SPP-18)

Skala Pomiaru Prężności dla dzieci i młodzieży (SPP-18) została opracowana przez Ogińska-Bulik i Juczyński (2018). Skala zawiera 18 pozycji testowych. Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Optymistyczne nastawienie i energia; 2) Wytrwałość i determinacja w działaniu; 3) Poczucie humoru i otwartość na nowe doświadczenia; 4) Kompetencje osobiste i tolerancja negatywnego afektu.

Literatura

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – Polska Skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16, 1, 7-28.


Skala Pomiaru Prężności (SPP-25)

Skala Pomiaru Prężności (SPP-25) została opracowana przez Ogińską-Bulik i Juczyńskiego (1998). Kwestionariusz składa się z 25 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Wytrwałość i determinację w działaniu; 2) Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru; 3) Kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancję negatywnych emocji; 4) Tolerancję na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania; 5) Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach.

Literatura

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP -25. Nowiny Psychologiczne, 3, 39-55.


Postawy Wobec Ról Płciowych (TARGAS)

Postawy Wobec Ról Płciowych (TARGAS), autorstwa U. Klocke i P. Lamberty (2015), polska adaptacja: K. Zalewska-Łunkiewicz, M. Januszek (2017). Skala zawiera 11 pozycji.

Literatura

Klocke, U., Lamberty, P. (2015). The Traditional-Antitraditional Gender-Role Attitudes Scale (TAGRAS). Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin.