603-607-677
biuro@zeus.info.pl

Opracowanie statystyczne wyników badań

ANALIZA STATYSTYCZNA Z PSYCHOLOGII

ANALIZA STATYSTYCZNA WYNIKÓW BADAŃ Z PSYCHOLOGII

Prace dyplomowe z psychologii mają  charakter modularny. Na całość pracy zawiera się wprowadzenie teoretyczne, metodologia badań, opracowanie statystyczne wyników badań i dyskusja.

Opracowanie statystyczne wyników badań

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że najwięcej problemów sprawia studentom moduł odpowiedzialny za metodologię i opracowanie statystyczne wyników badań. Dlatego mając tą świadomość oferujemy pomoc w opracowaniu tychże modułów pracy dyplomowej. W przypadku opracowania statystycznego wyników badań, pomimo jednolitego standardu APA pojawia się mnogość opracowania statystycznego wyników badań a to wszystko przez poziom kompetencji promotorów. Opracowanie statystyczne wyników badań realizujemy w dopasowaniu do potrzeb promotora, gdyż stosowanie jednolitego szablonu opracowania wyników badań własnych nie zdaje egzaminu. Podęliśmy się pomocy w opracowaniu statystycznym wyników badań, gdyż uważamy, że mamy patent jak wysoką jakość usług. Znamy potrzeby wielu promotorów, wiemy jak się dopasować, doświadczenie nauczyło nas dużej elastyczności. Mało tego, pod względem finansowym jesteśmy bardzo atrakcyjni i co ważne nasza pomoc ma charakter interdyscyplinarny. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty pomocy w opracowaniu statystycznym wyników badań z psychologii, socjologii, pedagogiki, tudzież nauk medycznych.

Do podstawowych metod statystycznych możemy zaliczyć: test t-Studenta, test U Manna-Whitneya, test chi-kwadrat, współczynniki korelacji (r-Pearsona i rho-Spearmana), regresję linową oraz analizę wariancji ANOVA.