Hipotezy badawcze

 Hipotezy badawcze Hipoteza to stwierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanowić będzie ono prawdziwe rozwiązanie postawionego problemu. Dane stwierdzenie może być uznane za hipotezę naukową, jeżeli jest sprawdzalne. Hipoteza, której nie można poddać procedurze sprawdzania empirycznego nie może pretendować do miana hipotezy naukowej.   Zasady stosowania hipotez w korelacjach   Współczynnik korelacji Pearsona,…
Dowiedz się więcej