Korelacja a regresja

Definicja regresji Test to technika statystyczna do szacowania zmiany dla ZZ (zmiennej zależnej) na zmianę jednej lub więcej ZN (zmiennych niezależnych). Jest to elastyczna technika statystyczna, która służy do prognozowania wydarzeń (w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym). Korelacja pozwala określić dwa aspekty relacji pomiędzy badanymi zmiennymi – kierunek i siłę. Poniżej przedstawiono kilka obszarów funkcjonalności…
Dowiedz się więcej